Výsledky vyhľadávania

 1. Motivácia pracovníkov: dopúštate sa reifikačnej chyby? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 4/2017, roč. 22, zoš. 87, s. 19.
  článok

  článok

 2. HRTÁNEK, Ladislav. Odstúpenie zamestnávateľa od pracovnej zmluvy. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 4-5, s. 19-22.
  článok

  článok

 3. JAŠKO, Jozef. Výkon práce zamestnanca v sťažených podmienkach. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 9, s. 42-45.
  článok

  článok

 4. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Na aké korona príspevky má zamestnávateľ nárok? In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 9, s. 3-6.
  článok

  článok

 5. CINGELOVÁ, Zuzana. Zákonník práce po novelách (2). In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 10, s. 15-18.
  článok

  článok

 6. OLŠOVSKÁ, Andrea - ŠVEC, Marek. Väzba a pracovnoprávne vzťahy. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2019. ISSN 1339-5467, 2019, roč. 7, č. 4, s. 39-53.
  článok

  článok

 7. ŠVEC, Marek - ŽUĽOVÁ, Jana - MADLEŇÁK, Adam. Účasť zamestnanca na štrajku ako prekážka v práci. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. ISSN 0032-6984, 2018, roč. 101, č. 2, s. 181-192.
  článok

  článok

 8. ŽUĽOVÁ, Jana - ŠVEC, Marek - MADLEŇÁK, Adam. Účasť na štrajku - problémová prekážka v práci. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISSN 1339-3995, 2018, roč. 6, č. 1, s. 111-120.
  článok

  článok

 9. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Prekážky v práci. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 5, s. 25-28.
  článok

  článok

 10. TICHÝ, Miroslav. Zákonné povinnosti zamestnávateľov v pracovnoprávnych vzťahoch. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 12, s. 274-279.
  článok

  článok