Výsledky vyhľadávania

 1. WREDE, Oľga - ŠTEFČÍK, Jozef. Sprachmittlerausbildung für ein vereintes Europa - Anforderungen und Perspektiven im 21. Jahrhundert. In Transkulturalität im mehrsprachigen Dialog : Translatologie - Studien zur Übersetzungswissenschaft. - Hamburg : Dr. Kovac, 2018. ISBN 978-3-8300-9837-9, s. 223-243 [1 AH].
  článok

  článok


 2. TRIZULIAK, Tibor. Zmeny pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 10, s. 222-262.
  článok

  článok


 3. NEJEDLÝ, Tomáš. Zánik prekladateľov alebo práce na "odstrel". In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 17. augusta 2017, roč. 27, č. 33, s. 40-43.
  článok

  článok


 4. STRELINGER, Ján. Translators in European institutions and the problems they meet with translating professional texts and documents. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLIII. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F Lingua, 2017. ISBN 978-80-8177-035-7, s. 50-58 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. KERESTY, Ján. Preklad nepreložiteľného - snaha o zachovanie zvukovo-štylistických figúr východiskového textu v preklade krátkeho filmu. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 212-215 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. SERESOVÁ, Katarína. Die Bedeutung der kulturellen Kompetenz für den Übersetzer. In Interkulturelle Kommunikation im Wandel der Zeit : Stellungnahmen zu gegenwärtigen Problemen Europas aus Sicht unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016. ISBN 978-3-8300-9134-9, s. 101-106.
  článok

  článok


 7. MOČKOVÁ LORKOVÁ, Zuzana. Sovremennyj jazyk mlodëži i problematika jego perevoda v chudožestvennoj literature. In Molodëž`i nauka: slovo, tekst, ličnosť. Meždunarodnaja molodëžnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Molodëž`i nauka: slovo, tekst, ličnosť : materialy III Meždunarodnoj molodëžnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Uľjanovsk, 22.-23.4.2016. - Uľjanovsk : FGBOU VO "UlGPU im. I. N. Uľjanova", 2016. ISBN 978-5-86045-868-0, s. 259-266.
  článok

  článok


 8. LIŠKOVÁ, Danuša - PAULEOVÁ, Milada. German stock exchange vocabulary (A comparative analysis based on media research). In Challenges and best practices in foreign languages at tertiary level. - Győr : Publio Publishing, 2016. ISBN 9789634248477, s. 139-156.
  článok

  článok


 9. MOČKOVÁ LORKOVÁ, Zuzana. Súčasný jazyk mládeže v anglofónnom prostredí a jeho preklad do slovenského jazyka. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 6. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 5. a 6. novembra 2015 [v Bratislave] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4252-4, s. 69-72 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. LAPŠANSKÝ, Ladislav. Correspondance vs equivalence? In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 6. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 5. a 6. novembra 2015 [v Bratislave] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4252-4, s. 229-231 CD-ROM.
  článok

  článok