Výsledky vyhľadávania

 1. PÓLYA, Attila. Prenos mobilného telefónneho čísla k inému operátorovi na Slovensku prebieha niekedy trošku inak. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2018. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2018 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 21.9.2018 Skalica, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4567-9, s. 37-42.
  článok

  článok

 2. PÓLYA, Attila. Pre koho je určený denný mobilný internet na slovenskom trhu? In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 54-59 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. PÓLYA, Attila. Mobilná internetová revolúcia na Slovensku – koniec nekonečného mobilného internetu. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 48-53 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. PETKOVÁ, Zuzana. Firmy čaká revolúcia v ochrane dát. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. novembra 2017, roč. 27, č. 47, s. 61-62.
  článok

  článok

 5. VALÁŠEK, Martin. Ako splniť kľúčové požiadavky GDPR rýchlo a automatizovane. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. novembra 2017, roč. 27, č. 47, s. 66.
  článok

  článok

 6. BEDNÁRIK, Richard. Aktuálne z autorského práva. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. ISSN 1339-5564, 2017, roč. 21, č. 3, s. 18-19.
  článok

  článok

 7. KOTORA, Bohumír. Nejvyšší čas s GDPR začít, pokuty budou obrovské. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 11, s. 38-41.
  článok

  článok

 8. NECKAŘ, Petr. GDPR sa dotýka výrobcov aj reťazcov. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 11-12/17, č. 38, (2017.
  článok

  článok

 9. KOTORA, Bohumír. Big data zatraktivňují sport i logistiku. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 9, s. 26-28.
  článok

  článok

 10. POLÁČEK, Marian. Mobilné pripojenie k internetu na Slovensku. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2015 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 17.9.2015 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4109-1, s. 88-92 CD-ROM.
  článok

  článok