Výsledky vyhľadávania

 1. FILANOVÁ, Jana - ONDRÁŠOVÁ, Iveta - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Quality Evaluation of Audio and Video Signals in Videoconferences. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Acta Polytechnica Hungarica : Journal of Applied Sciences. - Budapest : Budapest University of Technology and Economics. ISSN 1785-8860, 2020, vol. 17, no. 7, pp. 89-108 online.
  článok

  článok

 2. Svet telekomunikácií v roku 2020 neviditeľné výzvy - neviditeľné hrozby. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 1-2, s. 26-27.
  článok

  článok

 3. PÓLYA, Attila. Prenos mobilného telefónneho čísla k inému operátorovi na Slovensku prebieha niekedy trošku inak. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2018. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2018 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 21.9.2018 Skalica, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4567-9, s. 37-42.
  článok

  článok

 4. PÓLYA, Attila. Pre koho je určený denný mobilný internet na slovenskom trhu? In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 54-59 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. PÓLYA, Attila. Mobilná internetová revolúcia na Slovensku – koniec nekonečného mobilného internetu. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 48-53 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. PETKOVÁ, Zuzana. Firmy čaká revolúcia v ochrane dát. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. novembra 2017, roč. 27, č. 47, s. 61-62.
  článok

  článok

 7. VALÁŠEK, Martin. Ako splniť kľúčové požiadavky GDPR rýchlo a automatizovane. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. novembra 2017, roč. 27, č. 47, s. 66.
  článok

  článok

 8. BEDNÁRIK, Richard. Aktuálne z autorského práva. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. ISSN 1339-5564, 2017, roč. 21, č. 3, s. 18-19.
  článok

  článok

 9. KOTORA, Bohumír. Nejvyšší čas s GDPR začít, pokuty budou obrovské. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 11, s. 38-41.
  článok

  článok

 10. NECKAŘ, Petr. GDPR sa dotýka výrobcov aj reťazcov. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 11-12/17, č. 38, (2017.
  článok

  článok