Výsledky vyhľadávania

 1. Firemní chirurg. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 6-7, s. 45-47.
  článok

  článok


 2. MATULČÍKOVÁ, Marta. Kontrolná činnosť a ukončenie pracovného pomeru. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev : [recenzovaný zborník vedeckých statí] [elektronický zdroj]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-027-8, s. 53-63 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok


 3. TINÁKOVÁ, Eva. Hromadné prepúšťanie. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2017, č. 1, s. 74-78.
  článok

  článok


 4. Back to work: New Zealand : improving the re-employment prospects of displaced workers. Paris : OECD, 2017. 109 s. Back to work. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/back-to-work-new-zealand_9789264264434-en> ISBN 978-92-64-26442-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. HLOBÍKOVÁ, Daniela. Employment protection according to the european union law and international labour law. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2017. ISSN 1339-5467, 2017, roč. 5, č. 3, s. 114-133 online.
  článok

  článok


 6. JAŠKO, Jozef. Hromadné prepúšťanie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 3-4, s. 46-47.
  článok

  článok


 7. TVRDOŇ, Michal. Decomposition of unemployment: the case of the Visegrad group countries. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2016. ISSN 1212-3609, 2016, roč. 19, č. 1, s. 4-16.
  článok

  článok


 8. GALOVSKÁ, Marcela. Zmeny v personálnych činnostiach, v kontexte s globálnou hospodárskou krízou. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2016. ISSN 1336-3727, 2016, roč. 14, č. 2, s. 6-11.
  článok

  článok


 9. Back to work: Finland : improving the re-employment prospects of displaced workers. Paris : OECD, 2016. 132 s. Back to work. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/back-to-work-finland_9789264264717-en> ISBN 978-92-64-26469-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Back to work: Denmark : improving the re-employment prospects of displaced workers. Paris : OECD, 2016. 152 s. Back to work. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/back-to-work-denmark_9789264267503-en> ISBN 978-92-64-26745-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]