Výsledky vyhľadávania

 1. MATEÁŠOVÁ, Martina - GEDEON, Milan. Zdaňovanie digitálnych platforiem. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 7-8, s. 19-21.
  článok

  článok


 2. BREZOVSKÝ, Jozef. Nadrozmery: nerozhoduje čas, ani vzdialenosť. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], marec-apríl 2018, roč. 14, č. 71, s. 20-21.
  článok

  článok


 3. BREZOVSKÝ, Jozef. Nebezpečné veci: dôraz na manipuláciu. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], máj-jún 2018, roč. 14, č. 72, s. 16-17.
  článok

  článok


 4. Haló, kde si? In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2018. ISSN 1335-2008, 2018, roč. 23, č. 4, s. 26.
  článok

  článok


 5. TOMAN, Pavel. Nové choutky mění logistiku piva. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 9, s. 46-49.
  článok

  článok


 6. TOMAN, Pavel. Přepravky se bez myčky neobejdou. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 9, s. 26-29.
  článok

  článok


 7. KOLÁŘ, Vojtěch. Přeprava na pár kliknutí. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, 24, č. 1-2, s. 28-29.
  článok

  článok


 8. TOMAN, Pavel. Budoucnost balíkových služeb čeká v softwaru. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 4, s. 22-25.
  článok

  článok


 9. DŽUBÁKOVÁ, Martina - MELICH, Pavel. The Slovak Republic as Part of the Silk Road Project. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 1, s. 70-81.
  článok

  článok


 10. TOMAN, Pavel. K mechanické ochraně nákladu se stále více připojuje elektronická. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 5, s. 22-25.
  článok

  článok