Výsledky vyhľadávania

 1. BLAŽEJ, Ján. Cargo je o veľkých lietadlách a globálnych službách. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 2. novembra 2017, roč. 27, č. 44.
  článok

  článok


 2. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Zelená logistika je nielen myšlienka, ale aj realita. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 20. apríla 2017, roč. 27, č. 16, s. 58-60.
  článok

  článok


 3. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník z workshopu : 3. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 7. jún 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Juraj Pekár, Marian Reiff. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [32 s., 2,2 AH]. VEGA 1/0245/15. ISBN 978-80-225-4391-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Perpsektívy námornej dopravy v Arktíde - Severná morská cesta. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 146-154 online.
  článok

  článok


 5. Kľúčovým faktorom sú teplotné podmienky. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN [nemá], máj-jún 2017, roč. 12, č. 66, s. 12-14.
  článok

  článok


 6. BREZOVSKÝ, Jozef. Logistika vína: bez priameho svetla. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN [nemá], máj-jún 2017, roč. 12, č. 66, s. 16-17.
  článok

  článok


 7. MAJERNÍK, Milan - SANČIOVÁ, Gabriela - DANESHJO, Naqibullah. Manažérstvo rizík v organizácii kamiónovej prepravy. In Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. - Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z, 2017. ISSN 0322-8347, marec - apríl 2017, č. 2, s. 3-8.
  článok

  článok


 8. NOVOTNÝ, Radek. Tichá spediční revoluce. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 3, s. 24-27.
  článok

  článok


 9. HALASOVÁ, Henrieta. Vitajte na trhovisku jázd. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 1, s. 16.
  článok

  článok


 10. PIKNEROVÁ, Linda. Transportní možnosti Afrických vnitrozemných států. In Medzinárodné vzťahy : interdisciplinárny vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN ISSN 1339-2751, 2017, roč. 15, č. 3, s. 273-295.
  článok

  článok