Výsledky vyhľadávania

 1. DIETRICH, Christian - DANESHJO, Naqibullah - DANISHJOO, Mirwais. Failure prevention in maintenance services and logistics. - Registrovaný: Scopus. In MM Science Journal. - Prague : MM publishing Ltd., 2017. ISSN 1803-1269, 2017, no. Jun, pp. 1838-1844. VEGA 1/0936/15, VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok


 2. KLOBUCKÝ, Robert - ČENTÉŠ, Jozef. Alternatívne tresty za drogové trestné činy na Slovensku: restoratívna spravodlivosť v praxi. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 2, s. 238-240.
  článok

  článok


 3. NOVÁKOVÁ, Tereza. Plní pokuty ukládané účastníkům kartelové dohody preventivní funkci? In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2017. ISSN 1804-1183, 2017, č. 2, s. 51-58.
  článok

  článok


 4. GODA, Samuel. Capabilities to prevent extremism in the Slovak republic. In Capabilities of the Visegrad Group in preventing extremism. - Budapest : Foundation for the international prevention of genocide and mass atrocities, 2017. ISBN 978-963-12-9270-1, pp. 34-40.
  článok

  článok


 5. BABEČKA, Jozef. Uplatnění cílů WHO - zdraví pro všechny ve 21. století - "zdravé stárnutí". In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-3682, 2017, roč. 8, č. 2, s. 52-59.
  článok

  článok


 6. HESKOVÁ, Marie - ŠTARCHOŇ, Peter - LIESKOVSKÁ, Vanda. Duševní zdraví v kontextu civilizačních chorob. In Socioekonomický rozvoj evropských regionů. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISBN 978-80-7556-022-3, s. 43-49. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok


 7. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Fighting fraud with scientific research. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 107-112. VEGA 1/0935/16.
  článok

  článok


 8. ŠINDELÁŘ, Jiří. Pravidla proti praní špinavých peněz - dobrý sluha, ale zlý pán? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 10, s. 10-11.
  článok

  článok


 9. LIESKOVSKÁ, Vanda - MEGYESIOVÁ, Silvia. The Importance of marketing the young people's health policy. In The Poprad Economic and Management Forum 2017: trends in quality of work, production, services and life. International scientific conference. The Poprad Economic and Management Forum 2017: trends in quality of work, production, services and life : conference proceedings from international scientific conference : 19th - 20th october 2017, Poprad, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Ružomberok : VERBUM, Catholic University in Ružomberok, 2017. ISBN 978-80-561-0519-1, pp. 194-201. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok


 10. SOROKOVÁ, Tatiana. Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 12, s. 5-9.
  článok

  článok