Výsledky vyhľadávania

 1. PAVELOVÁ, Ľuba. Prehľad vybraných prieskumných údajov o zneužívaní psychoaktívnych látok u detí a mládeže v európskom priestore. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 2, s. 173-183.
  článok

  článok


 2. JAKUBÍKOVÁ, Hana. Verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva účtovnej jednotky verejnej správy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-0197, 2018, roč. 13, č. 9, s. 2-10.
  článok

  článok


 3. Aktuálne výzvy prevencie počítačovej kriminality. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Aktuálne výzvy prevencie počítačovej kriminality : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej dňa 21.3.2018 v Bratislave [elektronický zdroj]. Recenzenti: Anna Hamranová, Eva Kostrecová. 1. vydanie. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2018. online 235 s. ISBN 978-80-8054-774-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Back to work: New Zealand : improving the re-employment prospects of displaced workers. Paris : OECD, 2017. 109 s. Back to work. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/back-to-work-new-zealand_9789264264434-en> ISBN 978-92-64-26442-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Caring for quality in health : lessons learnt from 15 reviews of health care quality. Paris : OECD, 2017. 82 s. OECD reviews of health care quality. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/caring-for-quality-in-health_9789264267787-en> ISBN 978-92-64-26777-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. HESKOVÁ, Marie - ŠTARCHOŇ, Peter - LIESKOVSKÁ, Vanda. Duševní zdraví v kontextu civilizačních chorob. In Socioekonomický rozvoj evropských regionů. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISBN 978-80-7556-022-3, s. 43-49. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok


 7. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Syndróm vyhorenia ako príčina vzniku pracovných úrazov. In Nové technológie v pracovnom práve a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci : právne a psychologické aspekty. - Praha : Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-241-7, s. 85-92. APVV-15-006.
  článok

  článok


 8. OECD Economic Surveys: France 2017 : September 2017. Volume 2017/18. Paris : OECD, 2017. 147 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-france-2017_eco_surveys-fra-2017-en> ISBN 978-92-64-27840-0. ISSN 1995-3178. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. OECD Review of Risk Management Policies Morocco. Paris : OECD, 2017. 219 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-review-of-risk-management-policies-morocco_9789264276482-en> ISBN 978-92-64-27638-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. BABEČKA, Jozef. Uplatnění cílů WHO - zdraví pro všechny ve 21. století - "zdravé stárnutí". In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-3682, 2017, roč. 8, č. 2, s. 52-59.
  článok

  článok