Výsledky vyhľadávania

 1. Bojíme sa, ale veríme. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 2, s. 20-21.
  článok

  článok

 2. BRŠIAK, Viliam. Bremená očami pracovného lekára. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 2-3, s. 131-138.
  článok

  článok

 3. Podvodov pribúda. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2020. ISSN 1337-9798, 2020, roč. 12, č. Jar/Spring, s. 10.
  článok

  článok

 4. PLEYERS, Geoffrey. Plaidoyer pro globální sociologii v době koronaviru. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2020. ISSN 1802-5854, 2020, roč. 14, č. 3, s. 2-3.
  článok

  článok

 5. DANESHJO, Naqibullah - MALEGA, Peter. Changing of the Maintenance System in the Production Plant with the Application of Predictive Maintenance. - Registrovaný: Web of science, Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2020, vol. 9, no. 2, pp. 434-441 online. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 6. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing: Education Challenges in the Time of Pandemic. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2020, vol. 29, no. 3, pp. 1-4 online [4,87 NS].
  článok

  článok

 7. BOUDA, Michal - URBAN, David. Syndrom vyhoření a jeho prevence u sociálních pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 2464-7551, 2020, roč. 11, č. 2, s. 75-89.
  článok

  článok

 8. HORVÁTHOVÁ, Miroslava. Využitie predikčných modelov v súvislosti s výskumom pandémie COVID-19. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 11. International Scientific Conference, May 27th – 29th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4748-2, pp. 42-51 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. KALAMÁR, Štěpán - KAISEROVÁ, Monika. Kyberšikana a její vliv na mládež. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 2533-4387, 2020, roč. 5, č. 2, s. 159-178.
  článok

  článok

 10. ONDREJKOVÁ, Anna. Aktivity proti násiliu na deťoch na internete. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 5 online.
  článok

  článok