Výsledky vyhľadávania

 1. KRIŠKOVÁ, Petra. Ako efektívne zvýšiť relevantnosť údajov vykázaných v účtovnej závierke bez auditu účtovnej závierky? In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. Špeciálne vydanie, s. 2-28. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 2. Due Diligence bei Unternehmensakquisitionen. 8. überarbeitete Auflage. Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2019. 883 s. ISBN 978-3-7910-4192-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. KEJHOVÁ, Hana. Ochrana obchodních informací. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2015. ISSN 0026-8720, 2015, roč. 50, č. 12, s. 26-29.
  článok

  článok

 4. SCHIFFER, Vladimír. Účetnictví a jeho vztahy k ekonomické kontrole. In Účetnictví. - Praha : Bilance, 2014. ISSN 0139-5661, Duben 2014, č. 4, s. 39-41.
  článok

  článok

 5. STARÍČKOVÁ, Zuzana - BALÁŽI, Peter. Frauds in the economic practice and possibilities of their detection. - Registrovaný: Web of Science. In Financie a riziko 2014. Medzinárodná vedecká konferencia. Finance and risk 2014 : proceedings of the 16th international scientific conference : Bratislava, Slovak Republic, 24. - 25. november 2014 : vol. 1. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3991-3, s. 222-229.
  článok

  článok

 6. MAJERNÍK, Milan et al. Čo je to due diligence a kedy sa s ním podnikateľ môže stretnúť? In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2014. ISSN 1338-5127, 2014, roč. 6, č. 1, s. 92-97. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0190876/1_2014.pdf>
  článok

  článok

 7. KLÁSEKOVÁ, Martina. Aj naše najväčšie banky prečeše Frankfurt. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 14. novembra 2013, roč. 23, č. 45, s. 48-49.
  článok

  článok

 8. KAREŠ, Ladislav. Sytémový prístup v práci audítora ako dôsledok aplikácie princípov a pravidiel obsiahnutých v štandardoch zaoberajúcich sa zodpovednosťou audítora za kontrolu kvality jeho práce. In Vybrané výsledky vedeckovýskumnej činnosti Fakulty hospodárskej informatiky v roku 2012 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3525-0, s. 43-53.
  článok

  článok

 9. JANČUROVÁ, Laurencia. BOZP v ubytovacích a stravovacích službách. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2012. ISSN 1337-0545, 2012, roč. 6, č. 5-6, s. 48-51.
  článok

  článok

 10. SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika. Due diligence – obligatórny nástroj finančného manažéra. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2011. ISSN 1337-7574, 2011, č. 5, s. 270-274.
  článok

  článok