Výsledky vyhľadávania

 1. HOVORKOVÁ, Katarína. Rybolovná politika Islandu. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 146-152 online.
  článok

  článok


 2. The political economy of biodiversity policy reform. Paris : OECD, 2017. 113 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-political-economy-of-effective-biodiversity-policy-reform_9789264269545-en> ISBN 978-92-64-26952-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. OECD Review of Fisheries : Policies and Summary Statistics. Paris : OECD, 2017. 124 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-review-of-fisheries-policies-and-summary-statistics-2017_rev_fish_stat_en-2017-en> ISBN 978-92-64-28225-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Key figures on Europe. 2017 ed. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 177 s. Statistical books. ISBN 978-92-79-72275-2. ISSN 1830-7892. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. OECD review of fisheries: Country statistics 2015. Paris : OECD, 2016. 522 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-review-of-fisheries-country-statistics-2015_rev_fish_stat_en-2015-en> ISBN 978-92-64-25125-0. ISSN 2306-2312. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Key figures on Europe. 2016 ed. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. 196 s. Statistical books. ISBN 978-92-79-63347-8. ISSN 1830-7892. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. NÉMETHOVÁ, Jana - KREJČOVÁ, Alica. Rybné hospodárstvo Slovenska. In Geografické informácie [elektronický zdroj]. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISSN 1337-9453, 2016, roč. 20, č. 1, s. 61-80.
  článok

  článok


 8. NÉMETHOVÁ, Jana - OREMUSOVÁ, Dáša - KREJČOVÁ, Alica. Regionálne diferenciácie rybného hospodárstva Slovenska. In Geografické informácie [elektronický zdroj]. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISSN 1337-9453, 2016, roč. 20, č. 2, s. 675-690.
  článok

  článok


 9. Key figures on Europe. 2015 ed. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. 194 s. Statistical books. ISBN 978-92-79-50794-6. ISSN 1830-7892. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. OECD review of fisheries : country statistics 2014. Paris : OECD, 2015. 481 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-review-of-fisheries-country-statistics-2014_rev_fish_stat_en-2014-en> ISBN 978-92-64-22555-8. ISSN 2306-2312. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]