Výsledky vyhľadávania

 1. KUBA, Karel - MILICHOVSKÝ, František. Implementation of Industry 4.0 in Engineering Companies. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 197-202.
  článok

  článok

 2. TEREK, Milan. Dotazníkové prieskumy a analýzy získaných dát. Recenzenti: Gejza Wimmer, Rudolf Palenčár, Mária Sakalášová. 1. vydanie. [Košice] : Equilibria, 2019. 200 s. ISBN 978-80-8143-247-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. RAŠEVOVÁ, Kristína. Slováci pijú exkluzívnejšie. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN 1805-0549, 11-12/18, č. 44, (2018.
  článok

  článok

 4. PECÁKOVÁ, Iva. Statistika v terénních průzkumech. Lektorovali: Petr Hebák, Václav Čermák. 3. přepracované vydání. Praha : Professional Publishing, 2018. 254 s. ISBN 978-80-88260-10-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. LIESKOVSKÁ, Vanda - MEGYESIOVÁ, Silvia - ČONKOVÁ, Monika. Životný štýl ako determinant zdravia. In RELIK 2018. International Scientific Conference. RELIK 2018: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections : Proceedings of the 11th International Scientific Conference, November 8-9, 2018, Prague, Czech Republic. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978–80–245–2281–4, s. 215-225 online. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 6. SOBKOVÁ, Martina. Bankám věříme, fintech neznáme. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 7, s. 26-28.
  článok

  článok

 7. Väčší vyhráva. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2018. ISSN 1335-2008, 2018, roč. 23, č. 4, s. 6-7.
  článok

  článok

 8. FILIP, Stanislav. Postavenie Slovenskej republiky v krízovom manažmente Európskej únie. Recenzenti: Ján Hudák, Ladislav Novák. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 106 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-713-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. MARKOVÁ, Viera et al. The present status of sustainability concept implementation by businesses in selected industries in the Slovak republic. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 3, s. 101-132.
  článok

  článok

 10. ŠPROCHA, Branislav. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a časovanie materstva na Slovensku v regionálnej perspektíve. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 4, s. 16-35.
  článok

  článok