Výsledky vyhľadávania

 1. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2019. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2018. 159 s. ISBN 978-80-89105-72-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 2. MARIAK, Vladimír - VAŠKOVIČ, Ladislav - VLČKO, Ján. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2015. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2015. 96 s. ISBN 978-80-89105-61-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. SMRČKOVÁ, Jana. Analýza vybraných indikátorov podnikov SR v rámci prieskumu CIS2008. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3770-4, s. 1-9 CD-ROM. Project No. FP7-SSH-2011-2.
  článok

  článok

 4. UBREŽIOVÁ, Iveta. Úloha a postavenie spoločenskej zodpovednosti podniku v konkurenčnom prostredí. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2013. ISSN 1335-9746, 2013, roč. 12, č. 29, s. 7-19.
  článok

  článok

 5. KISS, Igor - MAGVAŠI, Peter - VLČKO, Ján. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2013. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2013. 112 s. ISBN 978-80-89105-52-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. AUTNER, Rudolf et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2012. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2012. 111 s. [3,55 AH]. ISBN 978-80-89105-49-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. SLÁVIK, Štefan. Stratégia a plánovanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 107 s. [7,193 AH]. ISBN 978-80-225-3232-7. [Počet ex. : 11, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 8. KITA, Jaroslav - KITA, Pavol - GROSSMANOVÁ, Marta. Present approaches of enterprises to offer within the customer-supplier relationship in the slovak industrial market. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39, č. 2, s. 159-175. VEGA 1/0228/08.
  článok

  článok

 9. HUDEC, Michal. Využívanie vízie, misie , tvrdých a mäkkých faktorov pri riadení podnikov. In MASH : zborník z medzinárodnej vedeckej doktorandskej konferencie dňa 29. 6. 2010. - Košice : PHF EU Košice, 2010. ISBN 978-80-225-3003-3, s. 1- 6.
  článok

  článok

 10. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2010. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2010. 104 s. [5,0 AH]. ISBN 978-80-89105-40-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]