Výsledky vyhľadávania

 1. RICHNÁK, Patrik. Care of employees as a part of company’s personnel policy. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 382-390 online. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok

 2. VESELÝ, Matúš - JESNÝ, Martin. Výrobu by mal kormidlovať obchod. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, 2016, roč. 10, č. 10-11, s. 12-15.
  článok

  článok

 3. NÍZKA, Helena. "Challenges of Europe"ako faktory ovplyvňujúce nákupné správanie občanov SR. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2011]. ISSN 1336-5878, s. [1-5].
  článok

  článok

 4. HRUŠOVSKÁ, Dana. Prieskum trhu. In Marketingové stratégie podnikov v súčasnom podnikateľskom prostredí : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3284-6, s. 24-37. VEGA 1/0385/10.
  článok

  článok

 5. HRUŠOVSKÁ, Dana. Metódy prieskumu trhu v podmienkach globálnej krízy. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza II. : zborník vedeckých prác. - Šoporňa : Ľuboš Janica, 2011. ISBN 978-80-970622-1-7, s. 88-97.
  článok

  článok

 6. AUTNER, Rudolf et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2011. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2011. 111 s. [3,1 AH]. ISBN 978-80-89105-44-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. AUTNER, Rudolf - ČAMBALOVÁ, Andrea - OCHOTNICKÝ, Pavol. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2011 [elektronický zdroj]. COM(2011). Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2011.
 8. ĎURIČEKOVÁ, Denisa - TKÁČ, Michal. Axiomatic design in support of new concept design. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2010. ISSN 1337-6020, 2010, roč. 3, č. 2, s. 27-37.
  článok

  článok

 9. HEROLD, C. - FURST-BOWE, J. - MOONEY, C. Aplikace TQM ve školství. Aut. C. Mooney. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2006. ISSN 0026-8720, Březen 2006, roč. 41, č. 3, s. 16-18.
  článok

  článok

 10. ŽÁK, Štefan. K problematike využívania sekundárneho výskumu na úrovni samosprávy. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2006. ISSN 1336-1864, 2006, roč. 4, č. 1-2, s. 21-23.
  článok

  článok