Výsledky vyhľadávania

 1. LEGÉŇ, Marek. Ľudia budú pre retail dôležitejší ako prevratné technológie. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 6. júla 2017, roč. 27, č. 27, s. 44-45.
  článok

  článok


 2. LOLIĆ, Ivana - SORIĆ, Petar - ČIŽMEŠIJA, Mirjana. Disentangling the relationship between news media and consumers' inflation sentiment: the case of Croatia. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, 2017, roč. 67, č. 3, pp. 221-249.
  článok

  článok


 3. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Jarka: Študenti v potravinách nemíňajú veľké sumy. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 3-4/2017, č. 34, s. 38-39.
  článok

  článok


 4. RAŠEVOVÁ, Kristína. Cukrovinky nakupujú všetky domácnosti. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 7-8/2017, č. 36, s. 32-34.
  článok

  článok


 5. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Preferences of Slovak consumers on eating edible insects - preliminary study. In MMK 2017. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2017 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník 8. : 18. - 20. prosince 2017, Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661638. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISBN 978-80-87952-22-1, pp. 192-198 online.
  článok

  článok


 6. JAĎUĎOVÁ, Jana - KANIANSKA, Radoslava - MARKOVÁ, Iveta. Regionálne označovanie produktov na Slovensku v intenciách zelenej ekonomiky. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2016. ISSN 1335-9746, 2016, roč. 15, č. 2, s. 9-17.
  článok

  článok


 7. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ŠÁŠIKOVÁ, Mária. Aktuálne modifikácie medzinárodných marketingových stratégií firiem [elektronický zdroj]. Zostavila: Otília Zorkóciová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [155 s., 13,90 AH]. VEGA 1/0550/14. ISBN 978-80-225-4249-4.
  Aktuálne modifikácie medzinárodných marketingových stratégií firiem

  elektronická kniha


 8. SOLÁROVÁ, Petra. Zpětná vazba od vybraného zákaznického segmentu v maloobchodě: překážky a stimuly pro její poskytování. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISSN 1338-7944, 2015, roč. 10, č. 3, s. 39-45. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0212446/MSI_v10_iss27.pdf>
  článok

  článok


 9. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Nákupné správanie spotrebiteľov a ich postoje k biopotravinám, tradičným a funkčným potravinám. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 31, s. 372-383. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 10. LESÁKOVÁ, Dagmar. Composite evaluation of customer satisfaction. In Marketing and Business Development international conference. Journal of international conference on Marketing & Business Development : 3rd Marketing and Business Development international conference, Bucharest-Romania, June 25th-27th, 2015. - Bucharest : Bucharest university of economic studies publishing house, 2015. ISSN 2344-5130, 2015, vol. 1, no. 1, pp. 168-175 online. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok