Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2465  
Vaša otázka: Heslá = "privatizácia"
 1. TAYLOR, Zbigniew - CIECHAŃSKI, Ariel. Ownership Transformation and FDI among National Carriers Operating Road Passenger Transport Services in the Visegrád Group (V4) Countries. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 1, s. 81-102.
  článok

  článok

 2. ČIHÁK, Jakub. Transformační proces v oblasti telekomunikací v České republice. In Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2020. ISSN 1801-7118, 2020, roč. 16, č. 4, s. 54-67.
  článok

  článok

 3. KRUPKA, Lukáš. Brazílie a státní kapitalismus. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2019. ISSN 1339-2751, 2019, roč. 17, č. 2, s. 108-125.
  článok

  článok

 4. KUPKA, Václav. Sametová revoluce 1989 a transformace ekonomického systému. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2019. ISSN 1805-3246, 2019, č. 2, s. 1-3.
  článok

  článok

 5. DIAČIKOVÁ, Anna - ĽACH, Michal. Úspech je voľba : manažment podnikania a podnikových procesov : teória a prax aplikovaná v spoločnosti Chemosvit, a.s. Recenzenti: Peter Krutil... [et.al]. 1. vydanie. Svit : Chemosvit, 2019. 400 s. ISBN 978-80-971931-1-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Public Finance 2019. International Conference. Public Finance 2019 : Proceeedings Book of the 34. International Conference, April 24-27, 2019, (Antalya, Turkey). Editors: Salim Ateş Oktar, Yasemin Taşkin. 1st Edition. Istanbul : Istanbul University, 2019. online 669 s. ISBN 978-605-07-0704-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. FIFEKOVÁ, Elena. Postupujúca agónia slovenského bankového sektora v deväťdesiatych rokoch a jej riešenie. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 4, s. 21-25 online.
  článok

  článok

 8. DARMO, Ľubomír. Prílev priamych zahraničných investícií do krajín V4. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 36-44 CD-ROM. ITMS 26240120032, VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 9. A Policy Maker's Guide to Privatisation. Paris : OECD, 2019. 106 s. Corporate Governance. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/a-policy-maker-s-guide-to-privatisation_ea4eff68-en> ISBN 978-92-64-60580-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. SIKA, Peter. Zmeny v dôchodkových systémoch vybraných krajín. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2018. ISSN 2453-6148, 2018, roč. 4, č. 1-2, s. 98-111 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.