Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 377  
Vaša otázka: Heslá = "procesy rozhodovacie"
 1. ŠOLC, Marek. Rozhodovacie procesy v manažérstve. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2010. ISSN 1335-1729, 4/2010, roč. 15, zoš. 59, s. 30-33.
  článok

  článok

 2. KOVÁČ, Juraj - MALEGA, Peter - HRYTSANIUK, Olha. Využitie virtuálnej reality v oblasti marketingu a obchodu. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Ústav manažmentu, priemyslu a digitálneho inžinierstva a Katedra automobilovej výroby, 2023. ISSN 1337-7094, 2023, č. 47, s. 27-29.
  článok

  článok

 3. HUDÁKOVÁ, Veronika. Lobing a jeho dopad na rozhodovací proces. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2023. ISSN 1336-8818, 2023, roč. 20, č. 1, s. 60-72.
  článok

  článok

 4. JANKAJ, Frederik. Analysis of the Decision-making Process. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIV. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIV. (2023) : Reviewed Proceeding of Posts from an 24. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5133-5, s. 61-68.
  článok

  článok

 5. KUBICA, Milan - UHLIAR, Miroslav. The Importance of Building Small Hydropower Plants in the Concept of the Circular Economy. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 249-254. VEGA 1/0462/23.
  článok

  článok

 6. CHADT, Karel. Psychologie trhu a chování spotřebitele. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2023. 232 s. ISBN 978-80-7676-638-9. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 7. REMEŇOVÁ, Katarína - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Creativity as a Blueprint in Decision-Making Process. In Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises. International Conference. Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises : Conference Proceedings. - Karviná : Silesian university in Opava. School of Business Administration in Karviná, 2023. ISBN 978-80-7510-554-7, pp. 187-192. VEGA 1/0582/22.
  článok

  článok

 8. FOTR, Jiří - ŠVECOVÁ, Lenka. Manažerské rozhodování : postupy, metody a nástroje rozhodování v dynamickém a nejistém prostředí. 4. přepracované vydání. Osnice : Ekopress, 2022. 450 s. ISBN 978-80-87865-76-7. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 9. KAŠPAROVÁ, Petra. Evaluation of Business Intelligence Involvement in Decision-Making Processes in Czech Companies According to the Business Sector. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2022. ISSN 1212-415X, 2022, roč. 22, č. 1, s. 75-86.
  článok

  článok

 10. REMEŇOVÁ, Katarína. Kľúčové aspekty rozhodovacieho procesu v manažmente cien : habilitačná práca. Oponent: Nadežda Jankelová... [et al.]. Bratislava, 2022. 154 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.