Výsledky vyhľadávania

 1. ŠOLC, Marek. Rozhodovacie procesy v manažérstve. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 4/2010, roč. 15, zoš. 59, s. 30-33.
  článok

  článok

 2. KIKA, Marián - KOLLÁR, Ján. K niektorým otázkam rozhodovania slovenských domácností. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. ISSN 0049-1225, 2020, roč. 52, č. 4, s. 354-373.
  článok

  článok

 3. VEDEJ, Mojmir. Vplyv odchodu krajiny sídla poisťovne z EÚ na manažment novozaloženej poisťovne : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Dorčák. Bratislava, 2020. 145 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. STREŠŇÁKOVÁ, Anna - SIMONKA, Zsolt. Možnosti využitia softvéru pri fuzzy logike. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4626-3, s. 70-74 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok

 5. JANKELOVÁ, Nadežda - PSOTA, Ivan. Subjective Approaches in the Managerial Decision Making. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky III. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-043-8, s. 17-27 online. VEGA 1/109/17.
  článok

  článok

 6. A Policy Maker's Guide to Privatisation. Paris : OECD, 2019. 106 s. Corporate Governance. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/a-policy-maker-s-guide-to-privatisation_ea4eff68-en> ISBN 978-92-64-60580-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. OECD Integrity Review of Argentina : Achieving Systemic and Sustained Change. Paris : OECD, 2019. 293 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-argentina_g2g98ec3-en> ISBN 978-92-64-30790-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu. 4x ročne. Dostupné na : <https://sam-km.webnode.sk/vedecky-casopis/aktualne-cislo/> ISSN 2453-8167.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 9. VAŠÍČKOVÁ, Veronika. Crisis Management Process: A Literature Review and a Conceptual Integration. In Acta oeconomica Pragensia : Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0572-3043, 2019, roč. 27, č. 3-4, s. 61-77.
  článok

  článok

 10. VEDEJ, Mojmír - PEKÁR, Miroslav - DORČÁKOVÁ, Ingrid. Manažment, riadenie a rozhodovacie procesy v poisťovni v súvislosti s Brexitom. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 3, s. 96-106 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok