Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 371  
Vaša otázka: Heslá = "procesy rozhodovacie"
 1. ŠOLC, Marek. Rozhodovacie procesy v manažérstve. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 4/2010, roč. 15, zoš. 59, s. 30-33.
  článok

  článok

 2. STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Softvérová podpora rozhodovacích procesov v oblasti životného poistenia. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník abstraktov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974443-0-3, s. 18.
  článok

  článok

 3. GOJOVÁ, Alice. Potenciál metody storytellingu pro spoluvytváření praxe sociální práce na úrovni obcí. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2022. ISSN 1213-6204, 2022, roč. 22, č. 2, s. 24-41.
  článok

  článok

 4. BEDNÁŘ, Martin - MARTON, Daniel. Analýza zásobního objemu nádrže v podmínkach nejistot klimatické změny. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2022. ISSN 0322-886X, 2022, roč. 65, č. 5-6, s. 30-36. FAST-J-21-7371.
  článok

  článok

 5. KAŠPAROVÁ, Petra. Evaluation of Business Intelligence Involvement in Decision-Making Processes in Czech Companies According to the Business Sector. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2022. ISSN 1212-415X, 2022, roč. 22, č. 1, s. 75-86.
  článok

  článok

 6. PUHOVICHOVÁ, Diana - JANKELOVÁ, Nadežda. Vplyv štvrtej priemyselnej revolúcie na organizačnú transformáciu podniku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 1, s. 25-39 online. VEGA 1/0017/20, I-21-111-00.
  článok

  článok

 7. REMEŇOVÁ, Katarína. Rozhodovací proces založený na využívaní dát. In Manažment v zmenách - zmeny v manažmente. Vedecko-výskumný seminár. Manažment v zmenách - zmeny v manažmente : zborník abstraktov z vedecko-výskumného seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5020-8, s. 31-32. VEGA 1/0582/22.
  článok

  článok

 8. REMEŇOVÁ, Katarína. Kľúčové aspekty rozhodovacieho procesu v manažmente cien : habilitačná práca. Oponent: Nadežda Jankelová... [et al.]. Bratislava, 2022. 154 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. SEBERÍNI, Andrea. Psychológia trhu : vysokoškolská učebnica. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. 235 s. ISBN 978-80-557-1896-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ČIČKOVÁ, Zuzana - HOLZEROVÁ, Patrícia. Priestorový model duopolu so zásahom regulátora. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4885-4, s. 32-37 online. VEGA 1/0427/20.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.