Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 64  
Vaša otázka: Heslá = "produkty environmentálne"
 1. SLAŠŤANOVÁ, Nikola - LOUČANOVÁ, Erika - PALUŠ, Hubert. „Zelený“ nákupný proces spotrebiteľa a jeho faktory v kontexte ekologických inovácií. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Ústav manažmentu, priemyslu a digitálneho inžinierstva a Katedra automobilovej výroby, 2021. ISSN 1337-7094, 2021, č. 43, s. 9-13.
  článok

  článok

 2. LOUČANOVÁ, Erika - OLŠIAKOVÁ, Miriam. „Päť odtieňov zelenej“ z pohľadu segmentácie spotrebiteľov ekologických inovácií. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Ústav manažmentu, priemyslu a digitálneho inžinierstva a Katedra automobilovej výroby, 2021. ISSN 1337-7094, 2021, č. 43, s. 14-18.
  článok

  článok

 3. PLESNÍK, Ján - PLESNÍK, Matej. Obehové hospodárstvo v regionálnej samospráve Regionálne centrum obehového hospodárstva. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2021. ISSN 1805-0638, 2021, roč. 10, č. 2, s. 29-31.
  článok

  článok

 4. LOUČANOVÁ, Erika - OLŠIAKOVÁ, Miriam. Determinanty ekologických inovácií. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Ústav manažmentu, priemyslu a digitálneho inžinierstva a Katedra automobilovej výroby, 2021. ISSN 1337-7094, 2021, č. 44, s. 20-24.
  článok

  článok

 5. GARASOVÁ, Petra. Postoj študentov k nákupu produktov šetrných k životnému prostrediu. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3081, 2021, roč. 14, č. 1, s. 30-37 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 6. JADERNA, E. - OSTIN, V. Certified Product Buying Preferences Under the Influence of Covid-19. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. ISSN 1338-7944, 2021, roč. 16, č. 1, s. 46-54.
  článok

  článok

 7. KUKURA, Marek. Súčasný stav a perspektívy odpadového hospodárstva. In Kruh sa uzatvára. Cirkulárna ekonomika očami mladých výskumníkov a state skúsených vedcov : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4892-2, s. 36-45 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 8. KORYTINOVÁ, Kristína. Vplyv environmentálneho správania spotrebiteľov na vnímanie ceny a kvality. In Kruh sa uzatvára. Cirkulárna ekonomika očami mladých výskumníkov a state skúsených vedcov : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4892-2, s. 29-35 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 9. LOUČANOVÁ, Erika. Analýza faktorov ovplyvňujúcich ekologické inovácie na mezo úrovni. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2020. ISSN 1337-7094, 2020, č. 41, s. 47-51.
  článok

  článok

 10. SLAŠŤANOVÁ, Nikola - LOUČANOVÁ, Erika - PALUŠ, Hubert. Inovácie v kontexte environmentálnych segmentačných modelov. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2020. ISSN 1337-7094, 2020, č. 41, s. 4-8.
  článok

  článok