Výsledky vyhľadávania

 1. CHOCHOLOUŠEK, Michal et al. Agriculture Farms Product Differentiation Assessment in the Czech Republic. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2021. ISSN 1805-9295, 2021, vol. 67, no. 3, s. 81-89.
  článok

  článok

 2. GARASOVÁ, Petra. Postoj študentov k nákupu produktov šetrných k životnému prostrediu. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3081, 2021, roč. 14, č. 1, s. 30-37 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 3. HULA, Róbert. Neuroveda ako východisko pre neuromarketing a jeho implementáciu. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3081, 2021, roč. 14, č. 1, s. 38-48 online.
  článok

  článok

 4. Centrálny nákup je výhodný pre obidve strany. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2021. ISSN 1337-0545, 2021, roč. 15, č. leto, s. 53-53.
  článok

  článok

 5. OPETOVÁ, Barbora - ČUKANOVÁ, Miroslava. Dynamický produkt ako súčasť ponuky cestovných kancelárii pod vplyvom pandémie. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2021. ISSN 2453-9988, 2021, roč. 13, č. 1, s. 42-56 online.
  článok

  článok

 6. ČVIRIK, Marián. The Role of Consumer Ethnocentrism in the Behaviour of Young Slovaks. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2021. ISSN 2453-9988, 2021, roč. 13, č. 1, s. 6-12 online.
  článok

  článok

 7. STŘELCOVÁ, Iveta - ČERNOVICKÝ, Vojtěch. Realizace BIM modelu v rozpočtování pozemních staveb. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2020. ISSN 2570-7434, 2020, vol. 10, no. 1, s. 40-51. Dostupné na : <http://bit.fsv.cvut.cz/issues/01-20/full_01-20_05.pdf>
  článok

  článok

 8. Balení musí být chytré, ne vychytralé. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 10, s. XVII-XVII.
  článok

  článok

 9. BLECHOVÁ, Eva. Zalando má roboty na jemnou práci i největší sorter. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 10, s. 20-23.
  článok

  článok

 10. Die Macht der Meinungsführer : von Celebrities bis zu Influencern. 1. Auflage. Frankfurt am Main : Frankfurter Allgemeine Buch, 2020. 255 s. Read More. ISBN 978-3-95601-226-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]