Výsledky vyhľadávania

 1. ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Aktuárske modelovanie v životnom poistení. Recenzenti: Mária Bilíková, Alena Bartová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2019. [148 s.] [7,44 AH]. VEGA 1/0618/17. ISBN 978-80-89962-36-5.
 2. Priamy predaj na vzostupe. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Jeseň/Autumn, s. 55.
  článok

  článok

 3. KUBÁTOVÁ, Irena. Nařízení o panevropském osobním penzijním produktu. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 2, s. 18-21.
  článok

  článok

 4. KINTONOVA, Aliya et al. Automation of Business Processes at the Enterprise during a Brand Formation. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 107-113.
  článok

  článok

 5. ROMANOVÁ, Anita et al. Application of Modern Information Technology in Innovation of Business Logistic Processes. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 245-248 online. VEGA 1/0436/17, I-19-104-00.
  článok

  článok

 6. JANČOVIČOVÁ, Monika - MAJDÚCHOVÁ, Helena. Sources of Innovative Opportunities in Small and Medium-Sized Enterprises in the Slovak Republic. In Economics and Business Management in the 21st Century. International Scientific Conference. Economics and Business Management in the 21st Century : Proceedings from the 4th International Scientific Conference, 28th– 29th November, 2018, (Ostrava, Czech Republic). - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4279-0, pp. 67-74 online. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok

 7. BAČOVÁ, Viera - HANÁK, Róbert. Financial Product Choices: Does Attribute Preference Help Avoid the Attraction Effect? In Studia psychologica : International Journal for Research and Theory in Psychological Sciences. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology. ISSN 2585-8815, 2019, vol. 62, no. 2, pp. 71-85 online. VEGA 2/0118/17.
  článok

  článok

 8. Slovakia Catching-up Regions: Unlocking the Endogenous Tourism Potential of Poloniny National Park and the Snina District. 1st Edition. Washington, D.C. : The International Bank for Reconstruction and Development, 2019. online 76 s. Catching-up Regions Initiative (CURI).
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. ZIMOVÁ, Magdaléna - MATĚJŮ, Ladislava. Oběhové hospodářství a zdraví. In TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). - Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. ISBN 978-80-85990-33-1, s. [1-3].
  článok

  článok

 10. VRÁNA, Michael - HOLBA, Marek. Čistírenství a zemědělství ve světle cirkulární ekonomiky. In TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). - Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. ISBN 978-80-85990-33-1, s. [1-12].
  článok

  článok