Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1773  
Vaša otázka: Heslá = "produkty"
 1. SOBKOVÁ, Martina. Banky mění své interní systémy. Hlavním důvodem je vyšší agilita a kvalita služeb. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 2, s. 10-14.
  článok

  článok

 2. JADERNÁ, Eva. Retail Products´Sustainability From the Point of Czech Consumers´ View. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. ISSN 1338-7944, 2022, roč. 17, č. 1, s. 29-37.
  článok

  článok

 3. ANDREI, Tudorel - OANCEA, Bogdan - MIRICĂ, Andreea. Agriculture Export Variety and the Short and Long Run Impact on Agriculture Export. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2022. ISSN 1805-9295, 2022, vol. 68, no. 4, s. 137-145.
  článok

  článok

 4. ZASTEMPOWSKI, Maciej - CYFERT, Szymon. The Role of Strategic Innovation Activities in Creating Spanish Agriculture Companies' Innovativeness. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2022. ISSN 1805-9295, 2022, vol. 68, no. 6, s. 230-238.
  článok

  článok

 5. NOOR, Arif Yustian Maulana et al. The Application of Choice Experiments in a Study on Consumer Preference for Agri-Food Products: A Literature Review. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2022. ISSN 1805-9295, 2022, vol. 68, no. 5, s. 189-197.
  článok

  článok

 6. AGARWAL, Sumit - CHUA, Yeow Hwee - SONG, Changcheng. Inflation Expectations of Households and the Upgrading Channel. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Publishing Comp., 2022. ISSN 0304-3932, 2022, vol. 128, no. May, s. 124-138.
  článok

  článok

 7. Centrálny nákup je výhodný pre obidve strany. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2021. ISSN 1337-0545, 2021, roč. 15, č. leto, s. 53-53.
  článok

  článok

 8. OPETOVÁ, Barbora - ČUKANOVÁ, Miroslava. Dynamický produkt ako súčasť ponuky cestovných kancelárii pod vplyvom pandémie. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2021. ISSN 2453-9988, 2021, roč. 13, č. 1, s. 42-56 online.
  článok

  článok

 9. KAPUCIÁNOVÁ, Aneta. On-line prezentace nabízí značkám řadu příležitostí, je efektivní a přesně měřitelná. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2021. ISSN 1211-5622, 2021, roč. 31, č. 3, s. 6-7.
  článok

  článok

 10. SLAŠŤANOVÁ, Nikola - LOUČANOVÁ, Erika - PALUŠ, Hubert. „Zelený“ nákupný proces spotrebiteľa a jeho faktory v kontexte ekologických inovácií. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Ústav manažmentu, priemyslu a digitálneho inžinierstva a Katedra automobilovej výroby, 2021. ISSN 1337-7094, 2021, č. 43, s. 9-13.
  článok

  článok