Výsledky vyhľadávania

 1. SZARKOVÁ, Miroslava et al. Personálny marketing a personálny manažment. Recenzenti: Marta Matulčíková, Jozef Králik. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 265 s. [17,07 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/nAPRBEAYNk> ISBN 978-80-225-3594-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 3]
 2. POLONČÁK, Milan et al. Oceňovanie profesionálnych futbalových klubov. In Aktuálne problémy ekonomických znaleckých odborov v praxi : zborník prednášok a príspevkov : 4. medzinárodná odborná konferencia : Bratislava, 23. september 2010. - Bratislava : Bratislavská Business School EU v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-225-3017-0, s. 1-8.
  článok

  článok

 3. ŠUŤÁKOVÁ, Valentína - FERENCOVÁ, Janka. Kompetenčný model riaditeľa školy. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2010. ISSN 1335-003X, 2010, roč. 18, č. 7, s. 3-7.
  článok

  článok

 4. SZARKOVÁ, Miroslava et al. Personálny marketing a personálny manažment : (vybrané problémy). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 200 s. [12,756 AH]. ISBN 978-80-225-3049-1. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 2]
 5. HANÁK, Róbert. How to select experts when building expert system. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-5.
  článok

  článok

 6. LIBA, Jozef. E-learning ako inovatívna edukačná metóda výchovy k zdraviu. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2010. ISSN 1335-003X, 2010, roč. 18, č. 4.
  článok

  článok

 7. KRAJŇÁKOVÁ, Emília. "Kompetencia" a "Kompetentnosť" v súčasnej pedagogickej praxi : neexistuje jednoznačná definícia. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1336-9849, 2010, č. 5, s. 23-27.
  článok

  článok

 8. BABIAKOVÁ, Simoneta. Nový kariérový systém pedagogických zamestnancov na Slovensku a zvyšovanie kvality školy. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2010. ISSN 1335-003X, 2010, roč. 18, č. 1, s. 8-11. VEGA 1/0593/08.
  článok

  článok

 9. KONTÍROVÁ, Silvia. Obsahové zložky učiteľského vzdelávania. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2010. ISSN 1335-5864, 2010, roč. 21, č. 4, s. 12-21.
  článok

  článok

 10. LOUKA, Jaroslav. Profesia účtovník v krajinách EÚ. Preložila: Ing. Oľga Kadlečíková. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo. - Bratislava : SÚVAHA, 2000. ISSN 1335-2024, 2000, roč. 8, č. mimoriadne číslo, s. 410-411.
  článok

  článok