Výsledky vyhľadávania

 1. MELICHERČÍK, Igor - SZÜCS, Gábor - VILČEK, Igor. Investment strategies in the funded pillar of the Slovak pension system. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 2, s. 133-151.
  článok

  článok


 2. KUPKOVIČ, Patrik. Bellamov princíp optimality v jednoduchom makroekonomickom modeli. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XI : zborník príspevkov z [11.] seminára : 27. – 29. máj 2015, Makov - Kysuce. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4084-1, s. [1-6] [CD-ROM]. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok


 3. GRISÁKOVÁ, Nora - RYBÁROVÁ, Daniela. Reálne opcie – nástroj hodnotenia rizika investičných projektov. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 1, s. 25-28. VEGA 1/0657/10, VEGA 1/0549/10, VEGA 1/0410/10.
  článok

  článok


 4. LJUNGQVIST, Lars - SARGENT, Thomas J. Recursive macroeconomic theory. 3rd ed. Cambridge : The MIT Press, 2012. xxxvi, 1321 s. Social sciences. ISBN 978-0-262-01874-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. REIFF, Marian. Stochastické modely rozmiestňovania zariadení. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3312-6, s. [1-12].
  článok

  článok


 6. ŠKERLÍKOVÁ, Zuzana - PATAKYOVÁ, Jana. História úlohy obchodného cestujúceho. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník z medzinárodného vedeckého seminára : Praha 15. - 17. december 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3126-9, s. [1-6].
  článok

  článok


 7. HALICKÁ, Margaréta - BRUNOVSKÝ, Pavel - JURČA, Pavol. Optimálne riadenie : viacetapové rozhodovacie procesy v ekonómii a financiách. Bratislava : EPOS, 2009. 204 s. ISBN 978-80-8057-793-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. ACEMOGLU, Daron. Introduction to modern economic growth. Princeton : Princeton University Press, 2009. 990 s. ISBN 978-0-691-13292-1. [Počet ex. : 7, z toho voľných 0, prezenčne 7]

 9. PARMIGIANI, Giovanni - INOUE, Lurdes Y. T. Decision theory : principles and approaches. Chichester : John Wiley & Sons, 2009. 372 s. Wiley series in probability and statistics. ISBN 978-0-471-49657-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 10. GROS, Ivan. Matematické modely pro manažerské rozhodování. Praha : Vydavatelství VŠCHT, 2009. 282 s. ISBN 978-80-7080-709-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]