Výsledky vyhľadávania

 1. BALCOR 2018. Balkan Conference on Operational Research. BALCOR 2018 : Proceedings of XIII Balkan Conference on Operational Research, Belgrade, 25-28 May, 2018, (Serbia) [elektronický zdroj]. 1. Edition. Belgrade : SANU, 2018. online 428 s. ISBN 978-86-80593-64-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. RENDER, Barry. Quantitative analysis for management. 13th ed. Harlow : Pearson, 2018. 597 s. ISBN 978-1-292-21765-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. LEVICKÝ, Michal - GAJDOVÁ, Denisa - KAPUSTOVÁ, Zuzana. Možnosti prognózy finančnej situácie podnikov. In Effects of Small and Medium-Sized Enterprises in Rural Areas : Proceedings of Scientific Papers. - Bialystok : Białostockie Wydawnictwo Naukowe, 2018. ISBN 978-83-950152-8-1, s. 61-66.
  článok

  článok


 4. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Úvod do operačného výskumu I. Recenzenti: Michaela Chocholatá, Josef Jablonský. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2018. [170 s.] [8,50 AH]. ISBN 978-80-89962-17-4.

 5. ČIČKOVÁ, Zuzana - MAJERSKÝ, Adam. Riešenie úloh obchodného cestujúceho v MatLabe. In Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník z workshopu : 2. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 17. jún 2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4256-2, s. [1-5] CD ROM.
  článok

  článok


 6. LACKO, Roman - ROSOCHA, Ladislav. Evaluating the efficiency of paediatric wards in Slovak Republic. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 73-79 CD-ROM. I-16-140-00.
  článok

  článok


 7. GEŽÍK, Pavel - DOMONKOS, Tomáš - BABEJ, Andrej. Mutual debt compensation as a minimization problem. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVIII. International scientific conference. Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVIII : proceedings of the [18th] international scientific conference : 25th may - 27th may 2016, Vrátna, Slovakia. - Bratislava : Letra Interactive, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, s. 114-118.
  článok

  článok


 8. PÁLEŠ, Michal. Riešenie niektorých úloh lineárnej algebry v prostredí MS Excel [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava, 2016. online [7 s., 1 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. KUBIŠOVÁ, Andrea. Úloha lineárního programování při intervalově zadaných kapacitách vlastních omezení. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2015. ISSN 1804-3682, 2015, roč. 6, č. 4, s. 68-84. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0210775/LOGOS%20POLYTECHNIKOS%204-2015.pdf>
  článok

  článok


 10. ČIČKOVÁ, Zuzana. Použitie Optimization Toolbox v MatLabe. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 559-564 CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok