Výsledky vyhľadávania

 1. RENDER, Barry. Quantitative analysis for management. 13th ed. Harlow : Pearson, 2018. 597 s. ISBN 978-1-292-21765-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. LEVICKÝ, Michal - GAJDOVÁ, Denisa - KAPUSTOVÁ, Zuzana. Možnosti prognózy finančnej situácie podnikov. In Effects of Small and Medium-Sized Enterprises in Rural Areas : Proceedings of Scientific Papers. - Bialystok : Białostockie Wydawnictwo Naukowe, 2018. ISBN 978-83-950152-8-1, s. 61-66.
  článok

  článok

 3. BALCOR 2018. Balkan Conference on Operational Research. BALCOR 2018 : Proceedings of XIII Balkan Conference on Operational Research, Belgrade, 25-28 May, 2018, (Serbia) [elektronický zdroj]. 1. Edition. Belgrade : SANU, 2018. online 428 s. ISBN 978-86-80593-64-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Úvod do operačného výskumu I. Recenzenti: Michaela Chocholatá, Josef Jablonský. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2018. [170 s.] [8,50 AH]. ISBN 978-80-89962-17-4.
 5. ČIČKOVÁ, Zuzana - MAJERSKÝ, Adam. Riešenie úloh obchodného cestujúceho v MatLabe. In Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník z workshopu : 2. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 17. jún 2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4256-2, s. [1-5] CD ROM.
  článok

  článok

 6. LACKO, Roman - ROSOCHA, Ladislav. Evaluating the efficiency of paediatric wards in Slovak Republic. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 73-79 CD-ROM. I-16-140-00.
  článok

  článok

 7. PÁLEŠ, Michal. Riešenie niektorých úloh lineárnej algebry v prostredí MS Excel [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava, 2016. online [7 s., 1 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. GEŽÍK, Pavel - DOMONKOS, Tomáš - BABEJ, Andrej. Mutual debt compensation as a minimization problem. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVIII. International scientific conference. Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVIII : proceedings of the [18th] international scientific conference : 25th may - 27th may 2016, Vrátna, Slovakia. - Bratislava : Letra Interactive, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, s. 114-118.
  článok

  článok

 9. LUC, Dinh The. Multiobjective Linear Programming : An Introduction. Cham : Springer, 2016. 325 s. ISBN 978-3-319-21090-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. REIFF, Marian. Markovove rozhodovacie procesy – optimalizácia voľby a alternatív pomocou lineárneho programovania. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XI : zborník príspevkov z [11.] seminára : 27. – 29. máj 2015, Makov - Kysuce. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4084-1, s. [1-4] [CD-ROM]. VEGA 1/0697/15.
  článok

  článok