Výsledky vyhľadávania

 1. OECD Development Co-operation Peer Reviews: Canada 2018. Paris : OECD, 2018. 129 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-canada-2018_9789264303560-en> ISBN 978-92-64-30355-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Making Development Co-operation Work for Small Island Developing States. Paris : OECD, 2018. 144 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/making-development-co-operation-work-for-small-island-developing-states_9789264287648-en> ISBN 978-92-64-28761-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Case Studies on Leaving No One Behind : A Companion Volume to the Development Co-operation Report 2018. Paris : OECD, 2018. 147 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/case-studies-on-leaving-no-one-behind_9789264309333-en> ISBN 978-92-64-30932-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. OECD Development Co-operation Peer Reviews: France 2018. Paris : OECD, 2018. 122 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-france-2018_9789264302679-en> ISBN 978-92-64-30266-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. OECD Development Co-operation Peer Reviews: Australia 2018. Paris : OECD, 2018. 126 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-australia-2018_9789264293366-en> ISBN 978-92-64-29334-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Rozvojová spolupráca : bulletin platformy mimovládnych rozvojových organizácií. Bratislava : Platforma mimovládnych rozvojových organizácií. neuvádza sa
  časopis

  časopis

 7. FILUS, Ivan et al. Význam bioekonomiky pre Slovenskú republiku a návrh štruktúrovaného dotazníka na oslovenie stakeholderov : štúdia pre predmet zákazky: Poradenstvo pri definovaní inovačných priorít na základe analýzy potenciálu pôdohospodárskeho sektora. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 61 s. [3,1 AH].
 8. FILUS, Ivan et al. Návrh inovačných priorít pre Národný projekt : štúdia pre predmet zákazky: Poradenstvo pri definovaní inovačných priorít na základe analýzy potenciálu pôdohospodárskeho sektora. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 55 s. [2,8 AH].
 9. Employment and Skills Strategies in the Philippines. Paris : OECD, ADB, 2017. 71 s. OECD Reviews on Local Job Creation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/employment-and-skills-strategies-in-the-philippines_9789264273436-en> ISBN 978-92-64-27342-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Social Protection in East Africa : Harnessing the Future. Paris : OECD, 2017. 94 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/social-protection-in-east-africa_9789264274228-en> ISBN 978-92-64-27421-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]