Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 168  
Vaša otázka: Heslá = "programy sociálne"
 1. Suistainable Development in the European Union : Overview of Progress Towards the SDGs in an EU Context : 2019 Edition. 3rd Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 40 s. ISBN 978-92-76-00782-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. KRIŠTOFÍKOVÁ, Klára. Resocializace má mnoho podob. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 9, s. 30-31.
  článok

  článok

 3. MERHAUT, Marek. Pracující ženy a zaměstnanecká nejistota (post-krizové mezery v rámci pohlaví). In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018. ISSN 1802-5854, 2018, roč. 12, č. 3, s. 19-21.
  článok

  článok

 4. VAŠAT, Jan. Analýza faktorů ovlivňujících úspěšnost integračního programu v obci se sociálně vyloučenou lokalitou – případová studie. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 1, s. 8-14.
  článok

  článok

 5. Handbook of Economic Field Experiments. Volume 2. Handbook of Field Experiments. Edited by: Abhijit Vinayak Banerjee, Esther Duflo. 1st Edition. Amsterdam : North-Holland, 2017. 654 s. Handbooks in Economics. ISBN 978-0-444-64011-6. ISSN 2214-658X. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. Weaving together policies for social inclusion in Ireland. Paris : OECD, 2016. 148 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/weaving-together-policies-for-social-inclusion-in-ireland_9789264252677-en> ISBN 978-92-64-25266-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. Regulatory policy in Peru : assembling the framework for regulatory quality. Paris : OECD, 2016. 193 s. OECD reviews of regulatory reform. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/regulatory-policy-in-peru_9789264260054-en> ISBN 978-92-64-26004-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. ADAMOVSKÝ, Peter. Podpora tvorby pracovných miest Slovenska a vybraných krajín EÚ prostredníctvom nástroja Horizont 2020. In Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu : zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4322-4, s. 24-28 CD-ROM. I-16-102-00. I-16-102-00, IGP, Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu.
  článok

  článok

 9. DEÁKOVÁ, Stanislava - KRIŽAN, Martin. Sociálne inovácie a ich pozícia v spoločnosti. In Skúmanie vzťahu sociálnych inovácií a ekonomiky podniku za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4357-6, s. 27-31 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. SIVÁKOVÁ, Bernadeta. Sociálne inovácie a ich podpora. In Skúmanie vzťahu sociálnych inovácií a ekonomiky podniku za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4357-6, s. 105-112 CD-ROM. VEGA 1/0666/10.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.