Výsledky vyhľadávania

 1. ONDRIAŠ, Juraj. Vesmírny program ako zložka mäkkej moci Číny. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 2, s. 62-69 online.
  článok

  článok

 2. HERČKO, Jozef. Operačný program Výskum a inovácie pre obdobie 2014 až 2020 schválený! In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 4, s. 44-47.
  článok

  článok

 3. MALIKOVÁ, Zuzana et al. Governmental research support programs and private entities in Slovakia. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2014. ISSN 1213-2446, 2014, roč. 14, č. 4, pp. 345-371.
  článok

  článok

 4. KOPKÁŠ, Peter. Akcie Marie Sklodowska Curie v programe Horizont 2020 (2014-2020). In SCOPE : enewsletter o 7. rámcovom programe EÚ. - Bratislava : Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), 2013. ISSN [nemá], 2013, č. 2, s. 19, [1 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.7rp.sk/fileadmin/user_upload/newsletter/SCOPE-II-2013.pdf>
  článok

  článok

 5. KOPKÁŠ, Peter. Akcie Marie Curie - aktuálne výzvy pre špecifický program ľudia. In SCOPE : enewsletter o 7. rámcovom programe EÚ. - Bratislava : Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), 2013. ISSN [nemá], 2013, č. 2, s. 14, [1 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.7rp.sk/fileadmin/user_upload/newsletter/SCOPE-II-2013.pdf>
  článok

  článok

 6. PITOŇÁKOVÁ, Slávka. Za založenie ústavu môže Vrchárka. In Produktivita a inovácie : časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961, 2012, roč. 13, č. 1, s. 6-7. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0148431/PaI_2012_01 (4).pdf>
  článok

  článok

 7. BRIGHTON, Denisa. Riadenie komercializácie technológií a poznatkov na univerzitách. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2012. ISSN 1335-5864, 2012, roč. 23, č. 4, s. 3-11.
  článok

  článok

 8. HOVORKA, Dušan. Veda v spoločnosti 21. storočia. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2011. ISSN 1335-5864, 2011, vol. 22, no. 4, s. 37-40.
  článok

  článok

 9. Enabling Innovation : Innovationsfähigkeit - deutsche und internationale Perspektiven. Berlin : Springer-Verlag, 2011. 520 s. ISBN 978-3-642-24298-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Science at the service of Europe : a guide to the 2009 annual activity report of the European Commission's Directorate-General for Research. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. 49 s. ISBN 978-92-79-16572-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]