Výsledky vyhľadávania

 1. CHOMOVÁ, Katarína. i.e.SMART. In Best Interdisciplinarity-Enhancing Practices at Higher Education Institutions. - Lublin : DT.Uni., 2018, pp. 44-48 online.
  článok

  článok

 2. DUGAS, Jaroslav - KRIŠTANOVÁ, Anna. Reinžiniering podnikových procesov. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 9 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. MARSINA, Štefan et al. Knowledge creation and learning within the building project orientation of organizations. - Registrovaný: Web of Science. In International conference on applied human factors and ergonomics (AFHE). Procedia manufacturing : 6th International conference on applied human factors and ergonomics (AFHE) and the affiliated conferences, 26-30 July, 2015 Las Vegas, USA. - [s.l.] : Elsevier, 2015. ISSN 2351-9789, 2015, vol. 3, pp. 723-730. [VEGA 1/0933/14].
  článok

  článok

 4. MARSINA, Štefan. Možnosti rozvoja projektového prístupu v malých a stredných podnikoch pre zabezpečenie ich konkurencieschonosti v medzinárodnom kontexte. In Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3989-0, s. 82-96. VEGA 1/0229/14.
  článok

  článok

 5. HAMRANOVÁ, Anna et al. Development of information and communication systems within the building of project-oriented manufacturing organization. - Registrovaný: Web of Science. In Advances in production management systems. IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2014. Advances in production management systems : innovative and knowledge-based production management in a global-local World : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2014, proceedings : September 20-24, 2014, Ajaccio, France. - Heidelberg : Springer, 2014. ISBN 978-3-662-44738-3, pp. 241-248.
  článok

  článok

 6. THOMASOVÁ, Elena. Organizovanie. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 284 s. [17,515 AH]. ISBN 978-80-225-2914-3. [Počet ex. : 9, z toho voľných 7, prezenčne 2]
 7. NENADÁL, Jaroslav. Jak efektivně realizovat benchmarking. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2010. ISSN 1335-9231, 2010, roč. 18, č. 2, s. 14-19. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2010-pdf/casopis-kvalita-2-2010>
  článok

  článok

 8. NENADÁL, Jaroslav. Jak efektivně realizovať benchmarking. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2010. ISSN 1335-9231, 2010, roč. 18, č. 3, s. 31-36. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2010-pdf/casopis-kvalita-3-2010>
  článok

  článok

 9. ŠIPIKAL, Miroslav. Tvorba projektov a programov : (tvorba a implementácia neinvestičných projektov Európskej únie) : učebné texty. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 110 s. [5,294 AH]. ISBN 978-80-225-3073-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 10. STRÝČEK, Pavol. Správny čas na zmeny a zlepšovanie. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2009. ISSN 1335-9231, 2009, roč. 17, č. 4, s. 27 - 30. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2009-pdf/casopis-kvalita-4-2009>
  článok

  článok