Výsledky vyhľadávania

 1. ŠMIHULA, Daniel. Slovenský boom „geopolitiky". In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 697-703.
  článok

  článok

 2. NUTIL, Petr. Média, lži a příliš rychlý mozek : průvodce postpravdivým světem. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2018. 189 s. ISBN 978-80-271-0716-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. ADAMCOVÁ, Lívia. FDJ – Die junge Garde des Proletariats oder was die Kommunikation in der DDR prägte. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4528-0, s. 291-303.
  článok

  článok

 4. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Úloha komunistickej propagandy vo vytváraní obrazu emigranta ako triedneho nepriateľa. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4528-0, s. 344-349.
  článok

  článok

 5. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Lingvistická analýza politických komunikátov na Kube. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4528-0, s. 417-425. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 6. PETKOVÁ, Zuzana. Na stráž! Ako funguje Kotlebova propaganda na Slovensku. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. februára 2017, roč. 27, č. 8, s. 10-13.
  článok

  článok

 7. Ak extrémisti porušujú zákony, nemôže byť ich stíhanie fraškou. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. februára 2017, roč. 27, č. 8, s. 14-17.
  článok

  článok

 8. Zabezpeč si vedomosti : študijné materiály. Bratislava : Slovak Security Policy Institute SSPI, 2017. 67 s. ISBN 978-80-972228-2-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 9. ČIŽIK, Tomáš. Baltic states - how to react to "new warfare" in the context of the article V? In Slovak journal of political sciences. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2017. ISSN 1338-3140, 2017, vol. 17, no. 2, s. 184-201.
  článok

  článok

 10. ZYGAR, Michail. Všichni muži Kremlu : stručná historie současného Ruska. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2016. 413 s. ISBN 978-80-87855-64-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]