Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan - REHÁKOVÁ, Helena. Dizajn pracovného miesta a výkonnosť podniku. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2005. ISSN 1335-1729, 3/2005, roč. 10, zoš. 38, s. 6-12.
  článok

  článok

 2. TRIZULIAK, Tibor. Zákon o ochrane spotrebiteľa : zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 4, s. 10-100.
  článok

  článok

 3. VIDOVÁ, Michaela. K novele zákona o dani z príjmov účinnej od roku 2021. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 2, s. 2-20.
  článok

  článok

 4. TRIZULIAK, Tibor. Zlepšenie podnikateľského prostredia. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 1, s. 45-48.
  článok

  článok

 5. TRIZULIAK, Tibor. Zlepšenie podnikateľského prostredia. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 2, s. 28-31.
  článok

  článok

 6. REMIŠOVÁ, Anna et al. Unethical Practices in the Slovak Business Environment. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 1, s. 59-87.
  článok

  článok

 7. TRIZULIAK, Tibor. Zlepšenie podnikateľského prostredia. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 3, s. 165-274.
  článok

  článok

 8. MAGOČOVÁ, Barbora. 7 zmien podľa zákona č. 9/2021 Z. z. s najväčším vplyvom na život a podnikanie počas pandémie. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 3, s. 74-75.
  článok

  článok

 9. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 21th International Joint Conference, May 20 - 21, 2021, Prague, Czech Republic - Bratislava, Slovakia. Compiled by: Paulína Krnáčová, Ivan Hlavatý. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 322 s. Dostupné na : <https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2021.pdf> ISBN 978-80-225-4816-8. ISSN 2453-6113.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. STACHO, Zdenko et al. The Key Managerial Competencies Tendencies Application in the Business Environment in Slovakia within the Context of Industry 4.0. - Registrovaný: Scopus. In EAI Endorsed Transactions on Energy Web. - Gent : EAI – European Alliance for Innovation. ISSN 2032-944X, 2021, vol. 8, no. 32, pp. 1-9 online. APVV-17-0656, VEGA 2/077/19, VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok