Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2014  
Vaša otázka: Heslá = "prostredie podnikateľské"
 1. KUŠNÍROVÁ, Jana. Dopady zdaňovania právnických osôb na štátny rozpočet a podnikateľské prostredie v Slovenskej republike : habilitačná prednáška : odbor habilitačného a inauguračného konania: Financie, bankovníctvo a investovanie. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 83 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4848-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. BURGER, Ivan - REHÁKOVÁ, Helena. Dizajn pracovného miesta a výkonnosť podniku. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2005. ISSN 1335-1729, 3/2005, roč. 10, zoš. 38, s. 6-12.
  článok

  článok

 3. ŠIMURKA, Peter. Novela zákona o odpadoch z dôvodu potreby riešenia stavebných odpadov. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 3, s. 2-6.
  článok

  článok

 4. ČERVEŇOVÁ, Magdaléna. Eko-inovácie ako cesta k ekologickej digitálnej ekonomike. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2022. ISSN 1336-5711, 2022, roč. 19, č. 1, s. [1-12] online. VEGA 1/0884/21.
  článok

  článok

 5. KALUSOVÁ, Lenka - BADURA, Peter. Factors Affecting the Capital Allocation into Fixed Assets of Slovak Enterprises. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Montenegrin Journal of Economics. - Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-6698, 2022, vol. 18, no. 1, pp. 169-182 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 6. KREMER, Kristian. HR Practices in the Context of the Internet of Things. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2022. ISSN 2334-6191, 2022, vol. 27, no. 1, s. 34-42.
  článok

  článok

 7. DOLNÁ, Mária. Zmena podnikateľského prostredia v Taliansku, Indii a v Slovenskej republike vplyvom pandémie Covid-19. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2022. ISSN 1336-7137, 2022, roč. 18, č. 1, s. 42-53 online.
  článok

  článok

 8. HARUMOVÁ, Anna - MÓŽIOVÁ, Darina. Development of the Competitiveness of Slovakia. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 1, s. 40-49 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 9. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 22th International Joint Conference, May 19 - 20, 2022, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. 1st Edition. Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2022. 157s. ISBN 978-80-245-2454-2. ISSN 2453-6113.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. BEDNARČÍKOVÁ, Diana - ZAHRADNÍK, Peter. Internet of Things and Its Use in Business Entities of the World. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 29-42 online. I-21-105-00.
  článok

  článok