Výsledky vyhľadávania

 1. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : MAFRA. 12x ročne. ISSN 1335-2016. Dostupné na : http://www.strategie.sk
  časopis

  časopis

 2. LINCÉNYI, Marcel. Právne a etické podmienky existencie dennej tlače na Slovensku v súčasnosti. In Global media journal. - Bratislava : Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, 2017. ISSN 1339-5246, 2017, roč. 5, č. 2, s. 36-40.
  článok

  článok

 3. KASARDA, Martin. Profesionálna predmediálna zóna. In Global media journal. - Bratislava : Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, 2017. ISSN 1339-5246, 2017, roč. 5, č. 2, s. 42-46.
  článok

  článok

 4. ŠTEFANCOVÁ, Viera. Kam odchádza divák : (k premene úlohy televízie a masových médií v spoločnosti). Recenzenti: Erich Mistrík, Karol Orban. 1. vyd. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. 211 s. [10,55 AH]. ISBN 978-80-558-1042-3.
 5. ŠTEFANCOVÁ, Viera. Proces individualizácie a metódy vytvárania spoločensklých typov vo fikcii. In Author - Vision - Boundaries - Television. Author - Vision - Boundaries - Television : monografia. - Bratislava : Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-89439-69-0, s. 199-216.
  článok

  článok

 6. 2014 ,Č. 7-12 + 9 príl.. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. Bratislava : MAFRA, 2014. 12x ročne. ISSN 1335-2016 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 7. 2014 ,Č. 1-6 + 10 príl.. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. Bratislava : MAFRA, 2014. 12x ročne. ISSN 1335-2016 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 8. 2013 ,Č. 1-6 + 11 príl.. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. Bratislava : MAFRA, 2013. 12x ročne. ISSN 1335-2016 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 9. 2013 ,Č. 7-12 + 7 príl.. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. Bratislava : MAFRA, 2013. 12x ročne. ISSN 1335-2016 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 10. OECD communications outlook 2013. Paris : OECD, 2013. 316 s. ISBN 978-92-64-19459-5. ISSN 1562-8795. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]