Výsledky vyhľadávania

 1. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Potreba opakovaného vzdelávania v oblasti BOZP v prípade vzniku pracovného úrazu v podniku. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 62-68 CD-ROM. VEGA 1/0447/19.
  článok

  článok

 2. TICHÝ, Miroslav. Hluk iniciátorom choroby z povolania. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 1, s. 61-63.
  článok

  článok

 3. ŠUKALOVÁ, Viera. Práca vo výške. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 3-4, s. 71-73.
  článok

  článok

 4. KOHÚTOVÁ, Ľudmila. Ochranné pracovné prostriedky. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 12, s. 52-53.
  článok

  článok

 5. ADAMČEK, Dušan. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1335-1508, 2015, roč. 20, č. 1, s. 5-169.
  článok

  článok

 6. NAGYOVÁ, Anna - GOBAN, Bruno. Návrh implementácie normy ISO 13485 v zdravotníckom sektore. In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 4, s. 39-43.
  článok

  článok

 7. VINCEK, Jindřich. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - jeden z kritických faktorů úspěchu. In Kvalita : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : MASM, 2014. ISSN 1335-9231, 2014, roč. 22, č. 1, s. 12-13. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2014-pdf/casopis-kvalita-1-2014>
  článok

  článok

 8. TOMAN, Jozef. Kontrola zamestnávateľa zástupcami zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2012. ISSN 1335-1508, 2012, č. 12-13, s. 132-142.
  článok

  článok

 9. ADAMČEK, Dušan. Poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1335-1508, 2011, č. 8, s. 122-141.
  článok

  článok

 10. TICHÝ, Miroslav. Ako chrániť zamestnancov pred pracovnou záťažou. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 12, s. 712-714.
  článok

  článok