Výsledky vyhľadávania

 1. ŠVEHLÁKOVÁ, Bronislava. Emocionálna inteligencia a empatia ako dôležitý predpoklad dôvery v tíme. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 9, s. 24-26.
  článok

  článok

 2. KAZDOVÁ, Alena. Robotizace mění rozvoj. Porostou nároky na odolnost a kritické myšlení. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 2, s. 12-16.
  článok

  článok

 3. HANÁK, Róbert. Vplyv podnikania rodičov, skúseností a kognitívnych skreslení na hodnotenie podnikateľskej príležitosti. Recenzenti: Štefan Slávik, Marián Holienka. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2019. 96 s. [6,6 AH]. VEGA 2/0118/17. ISBN 978-80-89524-42-6.
 4. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Riadenie stresu a psychosociálnych rizík v podniku ako aktuálne otázky bezpečnostného manažmentu. In Zaměstnanost a trh práce - česko-slovenské zkušenosti. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. ISBN 978-80-7556-013-1, s.62-63.
  článok

  článok

 5. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Psychosociálne rizikové faktory v podnikoch EÚ a ich vplyv na oblasť BOZP. In Flexibilita pracovnej sily ako záruka istoty pre pracovníka a organizáciu v kontexte Lisabonskej stratégie 2020 a stratégie Európa 2020 : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4111-4, s. 52-57. VEGA 1/0842/13.
  článok

  článok

 6. SKORKOVÁ, Zuzana. 9 "zlatých" rád ako sa rýchlo zbaviť stresu. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-564X, 8.2.2013, [s. 1], [1 NS], online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk>
  článok

  článok

 7. JAROŠOVÁ, Jana. Asertivita na pracovisku. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-060X, 2013, roč. 7, č. 7-8, s. 111-114.
  článok

  článok

 8. PECLOVÁ, Jana. Kdy nabídnout zaměstnanci psychoterapeutickou pomoc? In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2013. ISSN 1801-4690, 2013, roč. 9, č. 2, s. 8-10.
  článok

  článok

 9. KANTOROVÁ, Jana. Vybrané modely organizačního klimatu. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013. ISSN 1214-4967, 2013, roč. 10, č. 1, s. 110-117. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0176421/Auspicia-1-2013.pdf>
  článok

  článok

 10. KOPČÍKOVÁ, Mária. Je potrebné chváliť zamestnancov? In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-060X, 2013, roč. 7, č. 6, s. 71-73.
  článok

  článok