Výsledky vyhľadávania

 1. FUNTA, Rastislav. Treuerabatte im Wettbewerbsrecht. 1. Aufl. Brno : MSD, 2017. 130 s. ISBN 978-80-7392-277-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. FUNTA, Rastislav. Analýza vernostných zliav v súťažnom práve. 1. vyd. Bratislava : IRIS, 2017. [151+151] s. ISBN 978-80-8200-004-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. FUNTA, Rastislav. Analýza vernostných zliav z pohľadu práva EÚ a USA. Bratislava : IRIS, 2016. 106 s. ISBN 978-80-89726-55-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 4. BREZINA, Ivan - GEŽÍK, Pavel - MIERESOVÁ, Lucia. Pricing in supply chain and simulation of return. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVII. International scientific conference. Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVII : proceedings of the international scientific conference : 28th - 30th may 2014, Virt, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3868-8, s. 14-19. VEGA 1/0104/12.
  článok

  článok

 5. NAGY, Benedek. Hyperbolic discounting and economic policy. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2010. ISSN 1213-2446, 2010, roč. 10, č. 2-3, s. 71-86.
  článok

  článok

 6. ČEMICKÁ, Katarína. Rabat a limitované zdroje v riadení zásob. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář :zborník. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1605-9, s. 1-13.
  článok

  článok

 7. ČEMICKÁ, Katarína. Rabat (zľava, skonto) a jeho ekonomické využitie v riadení zásob. In AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 11. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava, 2007 : Fakulta hospodárskej informatiky EU.
  článok

  článok

 8. WEIS, Hans Christian. Marketing. 14. völlig überarb. und aktual. Aufl. Ludwigshafen : Friedrich Kiehl Verlag, 2007. 618 s. Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft. ISBN 978-3-470-51374-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Zľavy z ceny z pohľadu odberateľa a z pohľadu dodávateľa. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 9, s. 358-361.
  článok

  článok

 10. JAROŠOVÁ, Svetlana. Nový návrh rozpočtu únie vyvolal ostrú debatu. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2005. ISSN 1335-0684, 8. decembra 2005, č. 48, s. 10.
  článok

  článok