Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKUTKOVÁ, Jana. Tak ako to je: rozhoduje rozum alebo pocity? In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. Február-marec, s. 28-29.
  článok

  článok


 2. PUC, Jan. Jak vzniká něco nového? Založení a transcendence. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2017. ISSN 0046-385X, 2017, roč. 72, č. 4, s. 259-270.
  článok

  článok


 3. SLOVÍK, Michal - PILCH, Ctibor. Behaviorálne financie dnes. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, September 2016, roč. 3, č. 9, s. 1-7 online.
  článok

  článok


 4. FRAŇO, Peter. Termín prudentia v spisoch Marca Tullia Cicerona. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2016. ISSN 0046-385X, 2016, roč. 71, č. 5, s. 401-409.
  článok

  článok


 5. PILCH, Ctibor. Odchýlky od racionality na finančnom trhu. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2016. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 2, s. 1-10 online.
  článok

  článok


 6. PILCH, Ctibor. Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, Marec 2015, roč. 2, č. 3, s. 1-6 online.
  článok

  článok


 7. STRAŇÁK, Dušan. Ako vznikajú spokojní a nespokojní zákazníci. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 12, s. 48-49.
  článok

  článok


 8. MARKOVIČ, Peter - JUHÁSZOVÁ, Zuzana - GRANČIČOVÁ, Katarína. Behaviorálne aspekty v teórii finančného manažmentu v podmienkach obmedzenej racionality. In Theory of management 7 : the selected problems for the development support of management knowledge base, scientific papers. - Žilina : EDIS, University of Žilina, 2014. ISBN 978-80-554-0954-2, s. 81-83. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok


 9. JURKOVIČ, Marek - ČAVOJOVÁ, Vladimíra - HANÁK, Róbert. Vplyv formulácie problému na mieru podliehania zaujatostiam - príklad na Wasonovej selekčnej úlohe. In Kognitivní věda a umělý život II : kolektivní monografie. - Opava : Slezká univerzita v Opavě, Ústav informatiky, 2014. ISBN 978-80-7248-951-0, s. 101-105. VEGA 2/0064/13.
  článok

  článok


 10. HANÁK, Róbert - ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Educating racionality: assessing master rationality motive in future teachers. In INTED 2014. International technology, education, and development conference. INTED 2014 Proceedings : 8th International technology, education, and development conference: Valencia (Spain), 10th-12th March 2014 [elektronický zdroj]. - Valencia : IATED Academy, 2014. ISBN 978-84-616-8412-0. ISSN 2340-1079, s. 6458-6463 [CD-ROM]. APVV 0361-12.
  článok

  článok