Výsledky vyhľadávania

 1. PAVLOVKIN, Karol. Vzťah racionality k morálke. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 4, s. 294-304.
  článok

  článok


 2. PILCH, Ctibor. Niektoré zmiešané odchýlky od racionality na finančných trhoch. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-12 online. KEGA 030EU-4/2017, K-17-024-00.
  článok

  článok


 3. ŠKUTKOVÁ, Jana. Tak ako to je: rozhoduje rozum alebo pocity? In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. Február-marec, s. 28-29.
  článok

  článok


 4. PUC, Jan. Jak vzniká něco nového? Založení a transcendence. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2017. ISSN 0046-385X, 2017, roč. 72, č. 4, s. 259-270.
  článok

  článok


 5. HORVÁTH, Martin. Behaviorální ekonomie a možnosti jejího využití v marketingu. In New trends 2017 : new trends in economics, management, marketing and public administration. International scientific conference. New trends 2017 : new trends in economics, management, marketing and public administration : proceedings of the 12th annual international scientific conference : 9. - 10. november 2017, Znojmo, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Znojmo : Private College of Economic Studies Znojmo, 2017. ISBN 978-80-87314-90-6. ISSN 2336-7431, s. 185-193 online.
  článok

  článok


 6. HORVÁTH, Martin. Behaviorálna ekonómia a možnosti jej aplikácie v marketingu. In MERKÚR 2017. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2017 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists : Virt, November 29 - December 1, 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4463-4, s. 86-94.
  článok

  článok


 7. SLOVÍK, Michal - PILCH, Ctibor. Behaviorálne financie dnes. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, September 2016, roč. 3, č. 9, s. 1-7 online.
  článok

  článok


 8. FRAŇO, Peter. Termín prudentia v spisoch Marca Tullia Cicerona. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2016. ISSN 0046-385X, 2016, roč. 71, č. 5, s. 401-409.
  článok

  článok


 9. PILCH, Ctibor. Odchýlky od racionality na finančnom trhu. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2016. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 2, s. 1-10 online.
  článok

  článok


 10. PILCH, Ctibor. Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, Marec 2015, roč. 2, č. 3, s. 1-6 online.
  článok

  článok