Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 4315  
Vaša otázka: Heslá = "rast hospodársky"
 1. ZUBAĽOVÁ, Ľubica - DRIENIKOVÁ, Kristína - PUŠKÁROVÁ, Paula. Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín. Recenzentky: Elena Kašťáková, Valéria Zolcerová. 1. vydání. Praha : Leges, 2022. 188 s. [11,1 AH]. VEGA 1/0777/20, VEGA 1/812/19. ISBN 978-80-7502-605-7.
 2. PIECUCH, Jakub - SZAREK, Joanna. Dynamic Panel Model in Bioeconomy Modeling. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2022. ISSN 1805-9295, 2022, vol. 68, no. 1, s. 20-27.
  článok

  článok

 3. BUTKUS, Mindaugas et al. Role of Uncertainty in Debt-Growth Nexus. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2022. ISSN 1210-0455, 2022, vol. 31, no. 1, s. 58-78.
  článok

  článok

 4. RIEVAJOVÁ, Eva - HARMAN, Jakub. Rodová rovnosť a ekonomický rast - empíria v krajinách V4. In Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2021. konferencia. Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2021 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2022. ISBN 978-80-8075-967-4, s. 373-381. VEGA 1/0037/20, VEGA 1/0851/21.
  článok

  článok

 5. International Conference on the Economics of Decoupling (ICED). International Conference. Conference Proceedings of the 3rd International Conference on the Economics of Decoupling (ICED). Editors/Urednici: Gordan Družić, Lucija Rogić Dumančić. 1st Edition. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2022. 666 s. Dostupné na : <https://drive.google.com/file/d/1ZldBhSaEzXm6VOvdljhPgn3ye_VeG5th/view> ISSN 2706-3801.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. LESTARI, Diana et al. The Impact of Financial Development and Corruption on Foreign Direct Investment in Developing Countries. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2022. ISSN 1810-4967, 2022, vol. 19, no. 2, s. 211-220.
  článok

  článok

 7. WANG, Lu - VOCHOZKA, Marek - ROUSEK, Pavel. The Relationship Between the Short-Term and Long-Term Phillips Curve for the Czech Republic. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2022. ISSN 1810-4967, 2022, vol. 19, no. 2, s. 250-259.
  článok

  článok

 8. NICHKASOVA, Yuliya O. - NEŽINSKÝ, Eduard - SHMARLOUSKAYA, Halina A. The Impact of the Local Financial Market on Economic Growth: A Case Study of Kazakhstan. - Registrovaný: Scopus. In Ekonomika regiona : scientific economic journal. - Moscow : Institute of economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. ISSN 2411-1406, 2022, vol. 18, no. 1, pp. 208-222 online.
  článok

  článok

 9. PUŠKÁROVÁ, Paula - VAŠKOVÁ, Miriama. Dynamics of Inequality and Growth in Europe: May Spatial Models Solve the Puzzle? - Registrovaný: Scopus. In Journal of Geographical Systems : Spatial Theory, Models, Methods, and Data. - Cham : Springer Nature Switzerland AG. ISSN 1435-5949, 2022, vol 24, no. 1, pp. 33-48. APVV-15-0765, VEGA 1/0812/19.
  článok

  článok

 10. KUNYCHKA, Mykhaylo. Špecifiká hospodárstva Saudskej Arábie a perspektívy rozvoja. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 216-226 online.
  článok

  článok