Výsledky vyhľadávania

 1. ZEMAN, Karel. Analýza privatizace a restitucí v ČR : transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny. Recenzenti: Jaroslav Daňhel, Jan Fischer... [et al.]. 1. vydání. Praha : KAROLINUM, 2017. 336 s. ISBN 978-80-246-3796-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Znalectvo : bulletin článkov z odboru stavebníctvo 1996-2008 : právne aspekty znaleckej činnosti a etika : reštitúcie a oceňovanie majetku : vecné bremeno a reálna deľba. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2009. 235 s. znalectvo. ISBN 978-80-8070-990-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 3. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 2005 (stav za rok 2004) : (Zelená správa). Nové Zámky : CROCUS, 2005. 194 s. ISBN 80-88992-80-X. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. FIŠERA, Ota. Proces privatizace v ČR na počátku 90. let 20. století. In Národohospodářský obzor. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2005. ISSN 1213-2446, 2005, roč. 5, č. 1, s. 24-37.
  článok

  článok

 5. ŠTEFANOVIČ, Milan. Družstevné podiely a podielnické listy. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 2004. ISSN 1335-4701, 30. marca 2004, roč. 12, č. 62, s. 16.
  článok

  článok

 6. BRADÁČ, Albert - FIALA, Josef. Nemovitosti : oceňování a právní vztahy. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha : LINDE Praha, 2004. 743 s. ISBN 80-7201-441-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. HUBÁLKOVÁ, Eva. Majetkové restituce : problematika majetkových restitucí ve světle judiciální interpretace mezinárodní ochrany lidských práv. Praha : ASPI, 2004. 239 s. Právní rukověť. ISBN 80-7357-032-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 2004 (stav za rok 2003) : (Zelená správa). Nové Zámky : CROCUS, 2004. 254 s. ISBN 80-88992-76-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. Ministry of agriculture of the Slovak Republik. Report on agriculture and food sector in the Slovak Republic 2004 : Green report. Nové Zámky : CROCUS, 2004. 123 s. ISBN 80-88992-77-X. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. ČELKOVÁ, Oľga. Reštitúcie môžu zabrzdiť investície. Zodp. red. Marta Růžičková. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress. ISSN 1335-4701, 2. decembra 2003, roč. 11, č. 230, s. 4.
  článok

  článok