Výsledky vyhľadávania

 1. Kam smerujú e-learning a digitálne vzdelávanie? In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. September-október, s. 35.
  článok

  článok


 2. BIEL, Marián. Okuliare, ktoré nás budú učiť, liečiť a pomôžu predávať. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 2. februára 2017, roč. 27, č. 5, (2017.
  článok

  článok


 3. ŽERAVÍKOVÁ, Iveta. Školenie ako počítačová hra - zážitok, skúsenosť... In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2017. ISSN 1339-2271, 2017, roč. 18, č. 2, s. 15-17.
  článok

  článok


 4. BEDNÁR, Richard. Watch Agent - virtuálny asistent pre smart hodinky. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 181. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 5. HAGAROVÁ, Ráchel. Emomine (Lurity) - umelá inteligencia vo výkladoch obchodov. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 55-57. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 6. HAGAROVÁ, Ráchel. Videoobhliadky - interaktívne online obhliadky nehnuteľností. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 177-178. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 7. SLÁVIK, Štefan. Vectary - jednoduché a rýchle modelovanie v 3D. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 174-176. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 8. TARIŠKOVÁ, Natália. 3D REPO - manažovanie dát pre veľké stavebné projekty v 3D. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 170-171. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 9. MIKULCOVÁ, Katarína. Jeden svet nestačí. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2016. ISSN 1335-2008, 2016, roč. 21, č. 3, s. 20-21.
  článok

  článok


 10. LUPTÁK, Pavol. Kryptoanarchia – cesta k virtuálnym antištátom. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2016. ISSN 1337-9798, 2016, roč. 8, č. Apríl-máj, s. 36-39.
  článok

  článok