Výsledky vyhľadávania

 1. GREGOR, Pavel. Digitalizácia nie je budúcnosť, ale súčasnosť. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1805-0549, 5-6/20, č. 53, (2020.
  článok

  článok

 2. BAJZÍK, Peter - BALCO, Peter. Virtuálna realita - nástroj na zvyšovanie produktivity v priemysle. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 7-8, s. 14-15.
  článok

  článok

 3. FILANOVÁ, Jana - ONDRÁŠOVÁ, Iveta - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Quality Evaluation of Audio and Video Signals in Videoconferences. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Acta Polytechnica Hungarica : Journal of Applied Sciences. - Budapest : Budapest University of Technology and Economics. ISSN 1785-8860, 2020, vol. 17, no. 7, pp. 89-108 online.
  článok

  článok

 4. DRAHOŠOVÁ, Martina - BALCO, Peter. Otázky a odpovede nasadzovania virtuálnej reality v praxi. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 7-8, s. 32-33.
  článok

  článok

 5. SLÁVIK, Štefan. Virtual Medicine : spoznávanie ľudského tela vo virtuálnej realite. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 123-125 online.
  článok

  článok

 6. 6.Aponi

  ZAGORŠEK, Branislav. Aponi : implementácia rozšírenej reality do podnikov. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 11-12 online.
  článok

  článok

 7. KURČÍKOVÁ, Katarína. Virtuálny priestor a virtuálna realita. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1336-9849, 2019, roč. 14, č. 6, s. 24-27.
  článok

  článok

 8. RAKOVSKÁ, Júlia. Aktuálne trendy vo výrobe a logistike a ich využitie v podnikovej praxi. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 474-480 online.
  článok

  článok

 9. A kam dáme vypínače? In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2019. ISSN 1335-2008, 2019, roč. 24, č. 3, s. 33.
  článok

  článok

 10. OLEXOVÁ, Cecília. Online reputácia uchádzačov o zamestnanie. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 2-3, s. 89-91.
  článok

  článok