Výsledky vyhľadávania

 1. BELANOVÁ, Katarína. Do We Help Enough? Support to Small and Medium-Sized Enterprises Due to Coronavirus Crisis. In Revista Tinerilor Economisti : The Young Economists Journal. - Craiova : University of Craiova. ISSN 1583-9982, 2021, no. 36, pp. 7-14 online. VEGA 1/0688/20.
  článok

  článok

 2. ŠIMEK, Libor - CEMPÍREK, Václav. Potential ‘COVID’ Financial Crisis and Impending Stock Market Crash? In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2021. ISSN 1801-7118, 2021, roč. 17, č. 1, s. 47-56.
  článok

  článok

 3. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Cyclical Fluctuations in the Economies of V4 Countries. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2020, vol. 25, no. 6, pp. 26-35 online. VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 4. TRNOVSKÝ, Karol - LENNEROVÁ, Ivana. Koronakríza vo svetovej a domácej ekonomike. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 106-114 CD-ROM. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 5. KOPČÁKOVÁ, Janka - BARLAŠOVÁ, Terézia. Coronavirus and Its Impact on the World Market. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, pp. 84-94. I-20-109-00.
  článok

  článok

 6. DYTRYCH, Simon. Krize, které nepředcházela drahá ropa. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 3, s. 68-69.
  článok

  článok

 7. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Výstavba priemyselných parkov šancou na oživenie ekonomiky. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1214-4827, júl-september, roč. 16, č. 84, (2020.
  článok

  článok

 8. DUDÁŠ, Tomáš. Ekonomický vplyv prvej vlny globálnej pandémie COVID-19 na ekonomiky štátov V4. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 185-192 online.
  článok

  článok

 9. KLESLA, Arnošt - PTÁČEK, Ondřej. Proinvestují se z koronavirové recese i malé a střední podniky? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 12, s. 46-47.
  článok

  článok

 10. ORSZÁGHOVÁ, Lucia. Great Lockdown: Main Characteristics in Perspective. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 480-491 online. VEGA 2/0158/18.
  článok

  článok