Výsledky vyhľadávania

 1. FUDÁK, Lukáš. Odpady po novele. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 4, s. 133-188.
  článok

  článok

 2. JAŠKO, Jozef. Školský zber odpadov. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 4-5, s. 95-97.
  článok

  článok

 3. TÓTHOVÁ, Annamária - OLEŠ, Adam. Rakúsky model triedeného zberu komunálnych a priemyselných odpadov z obalov ako vzor pre Slovensko? In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 1, s. 2-6.
  článok

  článok

 4. STRIČÍK, Michal - ZÁVADSKÝ, Cyril. Časové porovnanie zloženia komunálnych odpadov na Slovensku. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 2, s. 4-7.
  článok

  článok

 5. MÁTEL, František. Splaľovať alebo recyklovať? In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 2, s. 1-3.
  článok

  článok

 6. HRABČÁK, Marek. Evolúcia skládkovania. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 2, s. 17-19.
  článok

  článok

 7. 7.Odpady

  Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer SR. 12x ročne. ISSN 1335-7808. Dostupné na : https://casopis-odpady.webnode.sk/
  časopis

  časopis

 8. Poverenie na zálohovanie. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 1, s. 16-17.
  článok

  článok

 9. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Na triedenie musia byť podmienky. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 1, s. 12-15.
  článok

  článok

 10. MÁTEL, František. Obaly - ochrana i problémy. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 4, s. 1-3.
  článok

  článok