Výsledky vyhľadávania

 1. JAŠKO, Jozef. Odpady po novom. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 3, s. 63-65.
  článok

  článok

 2. PALUŠKOVÁ, Hana. Application of Circular Economy Principles in V4 Countries. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 390-400 online. VEGA 1/0420/19, I-19-103-00.
  článok

  článok

 3. LACKOVÁ, Alica. Spotrebiteľský prístup k dizajnu a ekológii obalov potravinárskych výrobkov. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, s. 62-69 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 4. DAŇO, Ferdinand - DRÁBIK, Peter - HANULÁKOVÁ, Eva. Circular Business Models in Textiles and Apparel Sector in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In The Central European Business Review. - Praha : University of Economics Prague. ISSN 1805-4862, 2020, vol. 9, no. 1, s. 1-19 online. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 5. Recyklácia : podmienka prežitia pre našu planétu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 3-4, s. 36-38.
  článok

  článok

 6. Návrat do budúcnosti bez obalu? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 3-4, s. 52-53.
  článok

  článok

 7. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Waste Management of EU Countries Related to Circular Economy Issues. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 360-366 online. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 8. PODLASOVÁ, Anežka - ŠIKÝŘ, Petr - NOVOTNÝ, Marcel. Zlepšení systému odpadového hospodářství v ČR. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 70-77.
  článok

  článok

 9. TOMAN, Pavel. Logistické odpady v koši nekončí. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 9, s. 26-28.
  článok

  článok

 10. VIDOVÁ, Jarmila. Cirkulárna ekonomika ako "nový" hospodársky model? In Odpadové fórum : odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. - Praha : České ekologické manažerské centrum, 2019. ISSN 1212-7779, říjen 2019, roč. 20, č. 10, s. 18-19.
  článok

  článok