Výsledky vyhľadávania

 1. ŠEBO, Ján - DANKOVÁ, Daniela - KRÁLIK, Ivan. Redistribučné dôsledky zavedenia nefinančne príspevkovo definovanej schémy a korekčného faktora v PAYG schéme v SR. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 1, s. 24-40.
  článok

  článok

 2. ŠEBO, Ján - DANKOVÁ, Daniela. Redistribučné dopady zmien dôchodkového veku v podmienkach SR. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. ISSN 1336-8818, 2018, roč. 15, č. 2, s. 69-86.
  článok

  článok

 3. ŠEBO, Ján - DANKOVÁ, Daniela. Vplyv zavedenia dôchodkového stropu na výšku starobných dôchodkov na Slovensku. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 2, s. 128-139.
  článok

  článok

 4. HALÁSKOVÁ, Renáta - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta. Socio-Economic Development, Income Inequality and Redistribution. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2017. ISSN 1212-3951, 2017, vol. 20, no. 1, pp. 30-41.
  článok

  článok

 5. SIERON, Arkadiusz. Inflation and income inequality. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2017. ISSN 1210-0455, 2017, vol. 26, no. 6, pp. 633-645.
  článok

  článok

 6. BALEJOVÁ, Martina. Priame zahraničné investície a ich podpora zo strany štátu - teoretické východiská. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 45-60 online.
  článok

  článok

 7. Inequality and growth: patterns and policy. Volume I. Concepts and analysis. Edited by: Kaushik Basu, Joseph E. Stiglitz. New York : Palgrave Macmillan, 2016. xxix, 256 s. International Economics Association, 156-I. ISBN 978-1-137-55452-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. POHLODKA, Ondřej. Vliv redistribučních procesů na ekonomický růst: případová studie států EU. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 1, s. 32-43.
  článok

  článok

 9. NEUBAUEROVÁ, Erika - TOMČIKOVÁ, Michaela. The Impact of fiscal decentralization on income polarization in the selected countries. - Registrovaný: Web of Science. In Public administration 2016. international scientific conference. Public Administration 2016 : proceedings of the 11th international scientific conference: Pardubice, 22nd September 2016. - Pardubice : University of Pardubice, 2016. ISSN 978-80-7560-040-0, p. 189-198. VEGA 1/0838/14.
  článok

  článok

 10. VALENČÍK, Radim - WAWROSZ, Petr. Mikroekonomická analýza skrytých stránek korupce. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2015. ISSN 1801-7118, 2015, roč. 11, č. 1, s. 3-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200268/2015_01_sets (1).pdf>
  článok

  článok