Výsledky vyhľadávania

 1. ŠEBO, Ján - DANKOVÁ, Daniela. Vplyv zavedenia dôchodkového stropu na výšku starobných dôchodkov na Slovensku. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 2, s. 128-139.
  článok

  článok


 2. SIERON, Arkadiusz. Inflation and income inequality. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2017. ISSN 1210-0455, 2017, vol. 26, no. 6, pp. 633-645.
  článok

  článok


 3. HALÁSKOVÁ, Renáta - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta. Socio-Economic Development, Income Inequality and Redistribution. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2017. ISSN 1212-3951, 2017, vol. 20, no. 1, pp. 30-41.
  článok

  článok


 4. POHLODKA, Ondřej. Vliv redistribučních procesů na ekonomický růst: případová studie států EU. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 1, s. 32-43.
  článok

  článok


 5. Inequality and growth: patterns and policy. Volume I. Concepts and analysis. Edited by: Kaushik Basu, Joseph E. Stiglitz. New York : Palgrave Macmillan, 2016. xxix, 256 s. International Economics Association, 156-I. ISBN 978-1-137-55452-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 6. BALEJOVÁ, Martina. Priame zahraničné investície a ich podpora zo strany štátu - teoretické východiská. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 45-60 online.
  článok

  článok


 7. In it together : why less inequality benefits all. Paris : OECD, 2015. 332 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all_9789264235120-en> ISBN 978-92-64-23266-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. VALENČÍK, Radim - WAWROSZ, Petr. Mikroekonomická analýza skrytých stránek korupce. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2015. ISSN 1801-7118, 2015, roč. 11, č. 1, s. 3-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200268/2015_01_sets (1).pdf>
  článok

  článok


 9. STIGLITZ, Joseph E. - ROSENGARD, Jay K. Economics of the public sector. 4th ed. New York : W. W. Norton & Company, 2015. 923 s. ISBN 978-0-393-93709-1. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]

 10. MAZUREK, Edyta. Progressivity of taxes, skeweness of income distribution and violations of the progressive principle in income tax systems. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2014. ISSN 0322-788X, 2014, vol. 94, no. 2, s. 54-62. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0190655/32019714q2.pdf>
  článok

  článok