Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 136  
Vaša otázka: Heslá = "referendum"
 1. GIBA, Marián. Ústavný status predsedu vlády. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023. ISSN 0032-6984, 2023, roč. 106, č. 1, s. 3-11.
  článok

  článok

 2. HELLEBRANDOVÁ, Lenka - SVOBODA, Petr. Jak se můžeme zapojit do fungování obce aneb volby jsou jenom začátek. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 3, s. 14-17.
  článok

  článok

 3. HUDEC, Miroslav et al. Estimating Linguistic Summaries on the Unit Interval Data. - Registrovaný: Web of Science. In IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2022). IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE). - Piscataway : IEEE, 2022. ISBN 978-1-6654-6710-0. ISSN 1544-5615, pp. [1-8]. VEGA 1/0466/19, KEGA 025EU-4/2021, SGS SP2022/113.
  článok

  článok

 4. MANDÁKOVÁ, Alexandra. Brexit a jeho dopad na ďalšie fungovanie a rozširovanie EÚ. In QUAERE 2022. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2022 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 27. – 29. června 2022, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2022. ISBN 978-80-87952-36-8, s. 165-174 online.
  článok

  článok

 5. GIBA, Marián. Referendum o predčasných voľbách je protiústavné. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2021. ISSN 0032-6984, 2021, roč. 104, č. 3, s. 191-207.
  článok

  článok

 6. BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta. Spor o podstatu ústavného štátu na pozadí preskúmavania ústavnosti ústavných zákonov Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2021. ISSN 0032-6984, 2021, roč. 104, č. 4, s. 271-290.
  článok

  článok

 7. TEKELI, Jozef. Nevyhlásenie miestneho referenda. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 10, s. 1-2.
  článok

  článok

 8. ČIDEROVÁ, Denisa - KOVAČEVIČ, Dubravka. BREXIT: Britain's TRUMP card or (hi)story of BRitish complEXITy? In Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management in the Context of International Economic Integration : Collective Monograph. - Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. ISBN 978-9984-774-27-5, pp. 8-30 [1,47 AH] online.
  článok

  článok

 9. ŠULÁKOVÁ, Agáta. The Brexit Referendum and Its Consequences on Selected Macroeconomic Indicators in the United Kingdom: a Synthetic Control Method Approach. In DOKBAT 2020. International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2020 : 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2020. ISBN 978-80-7454-935-9, pp. 511-518 online. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 10. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Medzinárodná migrácia v kontexte švajčiarskej priamej demokracie. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 689-699 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.