Výsledky vyhľadávania

 1. OECD Economic Surveys: Slovak Republic 2019 : February 2019. Volume 2019/3. Paris : OECD, 2019. 164 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-slovak-republic_19990588> ISBN 978-92-64-31135-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. OECD Economic Surveys: Portugal 2019 : February 2019. Volume 2019/5. Paris : OECD, 2019. 142 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-portugal-2019_eco_surveys-prt-2019-en> ISBN 978-92-64-31275-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. VETEŠKA, Lukáš. Vplyv inteligentného priemyslu na trh práce a vzdelávanie. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019. ISSN 1338-5127, 2019, roč. 11, č. 2, s. 238-246.
  článok

  článok

 4. KUPKA, Václav. Sametová revoluce 1989 a transformace ekonomického systému. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2019. ISSN 1805-3246, 2019, č. 2, s. 1-3.
  článok

  článok

 5. OECD Economic Surveys: Poland 2018 : March 2018. Volume 2018/8. Paris : OECD, 2018. 138 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-poland-2018_eco_surveys-pol-2018-en> ISBN 978-92-64-29231-4. ISSN 1995-3542. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. OECD Economic Surveys: Ireland 2018 : March 2018. Volume 2018/7. Paris : OECD, 2018. 121 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-ireland-2018_eco_surveys-irl-2018-en> ISBN 978-92-64-29177-5. ISSN 1995-3267. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. OECD Economic Surveys: Israel 2018 : March 2018. Volume 2018/5. Paris : OECD, 2018. 162 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-israel-2018_eco_surveys-isr-2018-en> ISBN 978-92-64-29171-3. ISSN 2225-1839. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. STANĚK, Peter. Current Issues of Global Economy. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 1, s. 39-52 online.
  článok

  článok

 9. Economic Policy Reforms 2018 : Going for Growth: Interim Report. Paris : OECD, 2018. 109 s. Economic Policy Reforms. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2018_growth-2018-en> ISBN 978-92-64-29195-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. NÉMETHOVÁ, Jana - JAĎUĎOVÁ, Petra. Dopad transformácie poľnohospodárstva a vstupu Slovenska do Európskej únie na štruktúru pracovných síl. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. ISSN 1337-9453, 2018, roč. 22, č. 2, s. 163-179.
  článok

  článok