Výsledky vyhľadávania

 1. STANĚK, Peter. Current Issues of Global Economy. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 1, s. 39-52 online.
  článok

  článok


 2. OECD Economic Surveys: Poland 2018 : March 2018. Volume 2018/8. Paris : OECD, 2018. 138 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-poland-2018_eco_surveys-pol-2018-en> ISBN 978-92-64-29231-4. ISSN 1995-3542.
  kniha

  kniha


 3. JESNÝ, Martin. Únia ide meniť energetiku normami aj peniazmi. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Okt 2017, č. 10-11, s. 43-44.
  článok

  článok


 4. MASÁROVÁ, Jana - KOIŠOVÁ, Eva - HABÁNIK, Jozef. Public administration in the territory of the Slovak Republic after 1990. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. ISSN 1336-3727, 2017, roč. 15, č. 1, s. 52-64.
  článok

  článok


 5. SORIĆ, Petar. Real convergence of EU economies: do structural breaks matter? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 8, s. 691-714.
  článok

  článok


 6. STUCHLÍKOVÁ, Zuzana. Úspěchy a problémy Abenomiky. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 3, s. 131-150.
  článok

  článok


 7. ŽÁRSKA, Elena - VÁMOŠOVÁ, Monika. Decentralizácia a administratívna kapacita obce. - Registrovaný: Web of Science. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8587-9, s. 875-882 online. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok


 8. STIGLITZ, Joseph E. Euro : společná měna jako hrozba pro budoucnost Evropy. Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2017. 375 s. Universum. ISBN 978-80-242-5875-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 9. OECD Economic Surveys: Luxembourg 2017 : June 2017. Volume 2017/11. Paris : OECD, 2017. 108 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-luxembourg-2017_eco_surveys-lux-2017-en> ISBN 978-92-64-27695-6. ISSN 1995-3720. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. OECD Economic Surveys: Slovak Republic 2017 : June 2017. Volume 2017/14. Paris : OECD, 2017. 144 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-slovak-republic-2017_eco_surveys-svk-2017-en> ISBN 978-92-64-27753-3. ISSN 1995-3526. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]