Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 346  
Vaša otázka: Heslá = "reformy dôchodkové"
 1. SLEZÁKOVÁ, Andrea - VIŠŇOVSKÝ, Martin. De Lege Ferenda Considerations on Potential Institutes Increasing Participation in Supplementary Pension Savings. In Law in Business of Selected Member States of the European Union. International Scientific Conference. Horizons of Law in Business and Finance : Conference Proceedings. - Bucharest : ADJURIS – International Academic Publisher, 2023. ISBN 978-606-95862-2-8, pp. 200-216.
  článok

  článok

 2. BACHISHIN, Vladimir M. - VLADIMIROVA, Maria B. - LENNEROVÁ, Ivana. Promises of Private Pension Funds in Slovakia and Reality. - Registrovaný: Scopus. In International Scientific and Practical Conference Operations and Project management: Strategies and Trends. Conference. Strategies and Trends in Organizational and Project Management. - Cham : Springer Nature Switzerland, 2022. ISBN 978-3-030-94245-8. ISSN 2367-3389 (electronic), 2022, vol. 380 LNNS, pp. 530–537.
  článok

  článok

 3. SIMONKA, Zsolt - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SLANINKA, František. Využitie jazyka C# v dôchodkovom poistení. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-094-0, s. 76-81 online. VEGA 1/0166/20.
  článok

  článok

 4. POKORNÝ, Jan. Evaluation of Pension Sustainability and Its Application. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecký a odborný online časopis zameraný na nové trendy, teoretické a praktické otázky ekonómie a ekonomiky. - Mamer : ISEIA - Medzinárodná slovenská vzdelávacia inštitúcia a asociácia, 2020. ISSN 1336-9105, 2020, roč. 15, č. 2, s. 14-26.
  článok

  článok

 5. KOŘENÁ, Kateřina. Security for Old Age with a Focus on Pension Reform in the Czech Republic. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2020. ISSN 1212-3951, 2020, vol. 23, no. 2, pp. 41-51.
  článok

  článok

 6. OECD Economic Surveys: Denmark 2019 : January 2019. Volume 2019/1. Paris : OECD, 2019. 136 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-denmark-2019_eco_surveys-dnk-2019-en> ISBN 978-92-64-31035-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. ŠTĚPÁNEK, Martin. Pension Reforms and Adverse Demographics: Options for the Czech Republic. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683, 2019, roč. 69, č. 2, s. 174-210.
  článok

  článok

 8. BALCO, Matej et al. Application of the Lifecycle Theory in Slovak Pension System. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 1, s. 64-80.
  článok

  článok

 9. POTŮČEK, Martin. České důchody. Recenzovali: Jan Hartl, Vojtěch Krebs. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova, 2018. 181 s. ISBN 978-80-246-4236-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. Sociální politika 2018. Mezinárodní workshop. Sociální politika 2018: hodnoty, vize, trendy : sborník odborných a vědeckých textů z mezinárodního workshopu Sociální politika 2018. Recenzenti: Vojtěch Krebs, Magdaléna Kotýnková ... [et al.]. Praha : Katedra hospodářské a sociální politiky NF VŠE v Praze : Nakladatelství Oeconomica, 2018. CD-ROM 116 s. ISBN 978-80-245-2291-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.