Výsledky vyhľadávania

 1. Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: EconLit, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: ABI Inform. Kiev : National Academy of Management. 12x ročne. Dostupné na : <http://eco-science.net/index.php> ISSN 1993-6788.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 2. OECD Economic Surveys: Argentina 2017 : Multi-dimensional Economic Survey : July 2017. Volume 2017/16. Paris : OECD, 2017. 140 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-argentina-2017_eco_surveys-arg-2017-en> ISBN 978-92-64-27804-2. ISSN 1995-3127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Multi-level Governance Reforms : Overview of OECD Country Experiences. Edited by: Isabelle Chatry et Claudia Hulbert. Paris : OECD, 2017. 171 s. OECD Multi-level Governance Studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/multi-level-governance-reforms_9789264272866-en> ISBN 978-92-64-27264-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. HIGGINS, Martyn. Conflicting and competing roles and expectations: the conundrum of failing social work students on placements. In ERIS Journal: English edition of the Sociální práce/Sociálna práca/Czech and Slovak social work : reviewed scientific journal for fields of social work. - Brno : Association of Educators in Social Work ; Ostrava : European Research Institute for Social Work, 2017. ISSN 1213-6204, Winter 2017, vol. 17, no. 1, p. 38-46.
  článok

  článok


 5. BELIČKOVÁ, Kornélia - STARÍČKOVÁ, Zuzana. Konsolidácia a všestranný vzostup správy štátu v Habsburskej monarchii v čase panovania Márie Terézie. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2017. ISSN 1336-9105, 2017, vol. 12, no. 3, s. 1-9 online.
  článok

  článok


 6. THER, Philipp. Nový pořádek na starém kontinentě : příběh neoliberální Evropy. Praha : Nakladatelství Libri, 2016. 357 s. ISBN 978-80-7277-541-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Weaving together policies for social inclusion in Ireland. Paris : OECD, 2016. 148 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/weaving-together-policies-for-social-inclusion-in-ireland_9789264252677-en> ISBN 978-92-64-25266-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Engaging public employees for a high-performing civil service. Paris : OECD, 2016. 108 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/engaging-public-employees-for-a-high-performing-civil-service_9789264267190-en> ISBN 978-92-64-26718-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. MACKOVÁ, Zuzana. Sociálna ochrana v Slovenskej republike v prvej dekáde 21. storočia. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade [elektronický zdroj]. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 1199-1210 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. KMEŤKOVÁ, Zuzana. Globalizácia politiky Slovenskej republiky. In Global media journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, 2016. ISSN 1339-5246, 2016, roč. 4, č. 1, s. 97-103.
  článok

  článok