Výsledky vyhľadávania

 1. Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Bratislava : Geografický ústav SAV. 4x ročne. ISSN 0016-7193. Dostupné na : http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=9
  časopis

  časopis

 2. OŤAHEĽ, Ján et al. Prímestská krajina: analýza premien vplyvom suburbanizačných procesov v zázemí Prešova. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 2, s. 131-155.
  článok

  článok

 3. MAREK, Petr. Region coby dynamický proces a využití konceptu percepčního regionu při výzkumu institucionalizace a deinstitucionalizace regionů. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 2, s. 193-213.
  článok

  článok

 4. RAFAJ, Oliver - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Growth of City Regions and Bank Branch Localization. - Registrovaný: Web of Science. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences : “Sustainability in the Global-Knowledge Economy”. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-10] online. GACR 19-19485S.
  článok

  článok

 5. Acta regionalia et environmentalica : The Scientific Journal for Regional and Environmental Sciences: vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. - Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 2x ročne. ISSN 1336-5452. Dostupné na : https://sciendo.com/journal/AREE
  časopis

  časopis

 6. Winter Seminar of Regional Science. 7th Winter Seminar of Regional Science : Proceedings : 15th -18th March 2017, High Tatras, Slovakia [elektronický zdroj]. Editors: Štefan Rehák, Tomáš Černěnko ; reviewers: Paula Puškárová ... [et al.]. 1st edition. Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. CD-ROM [120 s., 6 AH]. ISBN 978-80-225-4472-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. 6th winter seminar of regional science. 6th winter seminar of regional science : proceedings : 9th -12th march 2016, Low Tatras, Slovakia [elektronický zdroj]. Editors: Tomáš Černěnko, Oliver Rafaj, Adam Síbert, Valéria Szitásiová. 1st ed. Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. CD-ROM [250 s., 9,4 AH]. ISBN 978-80-225-4273-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. 2016 ,č. 1-2. Acta regionalia et environmentalica : The Scientific Journal for Regional and Environmental Sciences: vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. 2x ročne. ISSN 1336-5452 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2016 ,č. 1-4. Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2016. 4x ročne. ISSN 0016-7193 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 5th winter seminar of regional science. 5th winter seminar of regional science : proceedings : High Tatras, 11th -14th march 2015. Editors Tomáš Černěnko, Lukáš Sekelský, Valéria Szitásiová. 1st ed. Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. CD-ROM [300 s., 13,1 AH]. ISBN 978-80-225-4072-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha