Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 311  
Vaša otázka: Heslá = "regulácia trhu"
 1. LÁBAJ, Martin - MANDŽÁK, Peter. Strategic Interactions in Regulated Markets : Spillover Effects from a Better Regulation. In Working papers. - Bratislava : University of Economics in Bratislava. ISSN 1339-0430, 2023, no. 26, pp. 1-25. APVV-18-0425.
  článok

  článok

 2. HORVÁTH, David - ČAKAJDA, Matej. New EU Crypto-assets Regulation, Overview and Challenges. In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 178-187. VEGA 1/0492/24.
  článok

  článok

 3. HOLZEROVÁ, Patrícia - ČIČKOVÁ, Zuzana. Využitie soma algoritmu na riešenie priestorovej hry s vplyvom štátneho regulátora. In International Scientific Conference COMPETITION : Proceedings of the 14th International Scientific Conference, 19th - 20th May 2022, Jihlava, Czech Republic. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022. ISBN 978-80-88064-64-0. ISSN 2788-0605 (online; pdf), s. 48-56. VEGA 1/0427/20.
  článok

  článok

 4. Verseny és szabályozás 2021. Budapest : KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2021. 286 s. ISSN 1789-9702. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. GOLHA, Peter. Regulačná arbitráž na finančnom trhu, jej prejavy a možnosti riešenia. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18., č. 2, s. [1-12] online. VEGA 1/0688/20, VEGA V-21-186-00.
  článok

  článok

 6. FITZOVÁ, Hana et al. Competition in Long Distance Transport: Impacts on Prices, Frequencies, and Demand in the Czech Republic. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Research in Transportation Business & Management. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V. ISSN 2210-5409, 2021, vol. 41, pp. [1-13] online. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430.
  článok

  článok

 7. Verseny és szabályozás 2019. Szerkesztette: Valentiny Pál, Nagy Csongor István, Berezvai Zombor. Budapest : MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2020. 264 s. ISSN 1789-9702. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Význam všeobecných obchodných podmienok na trhu platobných služieb. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 338-347 online.
  článok

  článok

 9. KAMENÁROVÁ, Mária - SAKÁLOVÁ, Katarína. Analysis of the Proposed Changes in Insurance Regulation. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 47-56.
  článok

  článok

 10. KRÁTKA, Zuzana. Underwriting Risk Management. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 57-63. VEGA 1/0647/19.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.