Výsledky vyhľadávania

 1. PAVELKA, Ľuboš. Dôchodková gramotnosť pracovníkov v školstve. In Aktuality zväzu : OZ školstva a vedy. - Bratislava : Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. ISSN 1338-7960, 2019, roč. 28, č. 3, s. 21-22.
  článok

  článok

 2. GONDA, Vladimír. Vplyv nerastného bohatstva na ekonomický rast a rozvoj v kontexte teórie prekliatia zdrojov. In Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy. International Scientific Conference. Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy : Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference, Opole, October 16 – 19, 2018, (Poland). - Opole : Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolu, 2018. ISBN 978-83-946765-1-3, pp. 12-16 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 3. CHMELOVÁ, Michelle. Úloha ropného a plynárenského sektora v ekonomickom rozvoji v krajinách vyvážajúcich ropu a zemný plyn: teoretické skúmanie a empirické analýzy : dizertačná práca. Školiteľ: Saleh Mothana Obadi. Bratislava, 2018. 136 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. The Core Team: The Economy : Economics for a Changing World. Oxford : Oxford University Press, 2017. 1126 s. coreecon. ISBN 978-0-19-881024-7. [Počet ex. : 5, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 5. VILHELM, Daniel. Demoralizovaná ekonomika. Bratislava : Vydavateľský dom ELITA, 2016. 419 s. ISBN 978-80-970135-6-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 6. BAČIŠIN, Vladimír. Politický ekonomický cyklus a vyhľadávanie renty. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, Jún 2015, roč. 2, č. 6, s. 1-8.
  článok

  článok

 7. LISÝ, Ján - HONTYOVÁ, Kajetána - MAJDÚCHOVÁ, Helena. Základy ekonómie a ekonomiky. Recenzenti: Ján Korčmároš, Anna Neumannová. 11. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 198 s. [10,80 AH]. ISBN 978-80-225-4053-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 8. GRIGORIEV, Oleg. Epocha rosta : lekcii po neokonomike : rascvet i upadok mirovoj ekonomičeskoj sistemy. Moskva : Kariera Press, 2014. ix, 433 s. ISBN 978-5-00074-026-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. BILÍKOVÁ, Mária. M-Thly payable reversionary annuities. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2013. ISSN 1336-3514, 2013, roč. 11, č. 2, s. 4-12. VEGA 1/0542/13.
  článok

  článok

 10. VONGREJ, Marián. Spoločensky nežiaduca stránka dobývania renty. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. ISSN 1336-1732, Marec 2012, roč. 5, č. 1, s. 157-164. ITMS 262 40120032.
  článok

  článok