Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 595  
Vaša otázka: Heslá = "rentabilita"
 1. TOUŠEK, Zdeněk et al. Importance of Working Capital Management and Its Components for Firm Profitability. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2023. ISSN 2336-730X, 2023, vol. 32, no. 4, pp. 367-388.
  článok

  článok

 2. LEHENCHUK, Serhii et al. The Impact of Financial Performance on the Profitability of Advertising Agencies in the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2023. ISSN 2334-6191, 2023, vol. 28, no. 1, pp. 41-50.
  článok

  článok

 3. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Interest Rate Development and Their Impact on Business Decision-Making. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 182-188.
  článok

  článok

 4. KUDLOVÁ, Zuzana - BOLTUN, Erik. Využitie tradičných ukazovateľov finančnej stability. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5130-4, s. 51-60.
  článok

  článok

 5. KAĽUHA, Pavol. Relatívne ukazovatele finančnej analýzy podniku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXV. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXV. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov z 25. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5131-1, s. 28-37.
  článok

  článok

 6. RŮČKOVÁ, Petra - ŠKULÁŇOVÁ, Nicole - ŠUDOVÁ, Veronika. What Affects the Financial Structure of Firms in the ICT Industry in Selected European Countries. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2022. ISSN 1212-415X, 2022, roč. 22, č. 2, s. 63-77.
  článok

  článok

 7. ZELENKOVÁ, Natália. Profitability of Selected Commercial Banks in Slovak Republic in Relation to Increasing Capital Adequacy Requirements. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2022. ISSN 1336-5711, 2022, roč. 19, č. 1, s. [1-10] online. VEGA 1/0607/21.
  článok

  článok

 8. SIEBER, Jakub. Posúdenie finančného zdravia neziskovej organizácie s využitím analýzy pomerových ukazovateľov. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 14. International Scientific Conference, April 28th – 30th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4820-5, pp. 76-84 online. I-21-113-00.
  článok

  článok

 9. RŮČKOVÁ, Petra - ŠKULÁŇOVÁ, Nicole. How Selected Macroeconomic Factors Affect the Corporate Profitability of Transportation and Storage Companies in Selected European Economies. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2021. ISSN 1802-792X, 2021, vol. 15, no. 2, pp. 176-197.
  článok

  článok

 10. SLJUKA, Nina. Proticyklický kapitálový vankúš v slovenskom bankovom sektore. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 3, s. 330-351.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.