Výsledky vyhľadávania

 1. PAKŠIOVÁ, Renáta. Developments in Legal Framework Changes in Reporting Requirements for CSR in Slovakia. In European Forum of Entrepreneurship 2019: Sustainable Socio-economic Development or Crisis on the Horizon?. International Scientific Conference. European Forum of Entrepreneurship 2019: Sustainable Socio-economic Development or Crisis on the Horizon? : Proceedings of the 12th International Scientific Conference, NEWTON College, March 2019, (Prague, Czech Republic). - Praha : NEWTON Academy, 2019. ISBN 978-80-907435-7-1, pp. 122-130 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 2. PAKŠIOVÁ, Renáta - LOVCIOVÁ, Kornélia. Reporting on CSR and Ethical and Sustainable Management in Food Industry in Slovakia As an EU Member : Chapter 13. In Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context. - Hershey : IGI Global, 2019. ISBN 9781522589716, pp. 199-219 [2,16 AH]. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 3. BEDNÁROVÁ, Michaela - KLIMKO, Roman - RIEVAJOVÁ, Eva. From Environmental Reporting to Environmental Performance. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 9, pp. [1-12] online. VEGA 1/0001/16, EDGE 692413.
  článok

  článok

 4. KAREŠ, Ladislav - DOMARACKÁ, Denisa. Využitie softvérových nástrojov pri výbere vzorky vo forenznom audite. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 5, s. 19-27.
  článok

  článok

 5. JEMELKA, Jiří. Finanční slabikář pro začátečníky. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 8, s. 56-59.
  článok

  článok

 6. WAGNER, Jaroslav et al. Content Analysis of Information on Sustainability in Annual Reports of the Largest Czech and Slovak Companies. In Vision 2020: sustainable economic development and application of innovation management from regional expansion to global growth. International business information management association conference (IBIMA). Vision 2020: sustainable economic development and application of innovation management from regional expansion to global growth : proceedings of the 32th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) : 15-16 november 2018, Seville, Spain. - Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. ISBN 978-0-9998551-1-9, pp. 5286-5291. F1/25/2018 (IG107018).
  článok

  článok

 7. ŠTURC, Boris - KOVÁČOVÁ, Jana. Reportovanie v reálnom čase – nový trend v oblasti dane z pridanej hodnoty v členských štátoch Európskej únie. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-11 online.
  článok

  článok

 8. PAKŠIOVÁ, Renáta. The Comparison of Requirements for a Disclosure of Non-Financial Information According to Legal Regulations in Slovakia and EU Directives. In ERAZ 2018: Knowledge Based Sustainable Economic Development. International Scientific Conference. ERAZ 2018: Knowledge Based Sustainable Economic Development : Conference Proceedings of the Fourth International Scientific Conference, June 7, 2018, Sofia, Bulgaria. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018. ISBN 978-86-80194-12-7, pp. 736-745 online. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok

 9. DUBCOVÁ, Gabriela - BUKOVOVÁ, Sylvia. Current status of reporting system of a product responsibility. In Modern marketing approaches and possibilitties of measuring their marketing performance II, 2017 : proceedings of scientific papers. - Brno : Munipress, 2017. ISBN 978-80-210-8867-2, s. 14-24 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (50 %), VEGA 1/0546/15 (50 %).
  článok

  článok

 10. HORVÁTH, Péter et al. Status quo and future development of sustainability reporting in Central and Eastern Europe. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of East European management studies. - Mering : Reiner Hampp Verlag, 2017. ISSN 0949-6181, 2017, vol. 22, no. 2, pp. 221-243.
  článok

  článok