Výsledky vyhľadávania

 1. JEMELKA, Jiří. Finanční slabikář pro začátečníky. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 8, s. 56-59.
  článok

  článok


 2. ŠTURC, Boris - KOVÁČOVÁ, Jana. Reportovanie v reálnom čase – nový trend v oblasti dane z pridanej hodnoty v členských štátoch Európskej únie. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-11 online.
  článok

  článok


 3. PAKŠIOVÁ, Renáta. The Comparison of Requirements for a Disclosure of Non-Financial Information According to Legal Regulations in Slovakia and EU Directives. In ERAZ 2018: Knowledge Based Sustainable Economic Development. International Scientific Conference. ERAZ 2018: Knowledge Based Sustainable Economic Development : Conference Proceedings of the Fourth International Scientific Conference, June 7, 2018, Sofia, Bulgaria. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018. ISBN 978-86-80194-12-7, pp. 736-745 online. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok


 4. Taxation of Household Savings. No. 25. Paris : OECD, 2018. 238 s. OECD tax policy studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxation-of-household-savings_9789264289536-en> ISBN 978-92-64-28952-9.
  kniha

  kniha


 5. KAREŠ, Ladislav - DOMARACKÁ, Denisa. Využitie softvérových nástrojov pri výbere vzorky vo forenznom audite. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 5, s. 19-27.
  článok

  článok


 6. Accrual practices and reform experiences in OECD countries. Paris : OECD, 2017. 127 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/accrual-practices-and-reform-experiences-in-oecd-countries_9789264270572-en> ISBN 978-92-64-27055-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. KUTLÁK, Jiří - PROCHÁZKOVÁ TAUŠL, Petra. Komunikace csr aktivit: csr reporting. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni [elektronický zdroj]. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2017. ISSN 1805-0603, 2017, č. 2, s. 63-74.
  článok

  článok


 8. BEDNÁROVÁ, Michaela - KLIMKO, Roman - KLIMKO, Patrik. Human capital reporting practices of German and American companies. - Registrovaný: Scopus. In International Journal of Digital Accounting Research. - United States : Rutgers University, 2017. ISSN 2340-5058, 2017, vol. 17, pp. 67-91.
  článok

  článok


 9. ČERMÁKOVÁ, Helena - RAIN, Tomáš. Reporting a typologie reportů. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISSN 1214-4967, 2017, roč. 14, č. 2, s. 35-42.
  článok

  článok


 10. HORVÁTH, Péter et al. Status quo and future development of sustainability reporting in Central and Eastern Europe. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of East European management studies. - Mering : Reiner Hampp Verlag, 2017. ISSN 0949-6181, 2017, vol. 22, no. 2, pp. 221-243.
  článok

  článok