Výsledky vyhľadávania

 1. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Rezervy centrálnych bánk. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 42-47 CD-ROM. VEGA MŠ SR 1/0007/16.
  článok

  článok

 2. KALABIS, Zbyněk. Historie centrálních bank Švédska a Rakouska. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 2, s. 28-29.
  článok

  článok

 3. ČAS, Marcel. Inštitucionálne fakty fungovania bankového systému. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 67-74 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. REVENDA, Zbyněk. Peněžní a úvěrové multiplikátory ve vybraných ekonomikách. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 5, s. 505-523.
  článok

  článok

 5. ČAS, Marcel. Inštitucionálne fakty fungovania bankového systému: addendum. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1339-3502, 2016, roč. 11, č. 2, s. 28-36 online.
  článok

  článok

 6. MAJCHER, Peter. Increased bank capital requirements : neither Panacea nor Poison. - Registrovaný: Web of Science. In Procedia economics and finance : 16th annual conference on finance and accounting : Prague 2015, 29th May 2015. - [s.l.] : Elsevier, 2015. ISSN 2212-5671, 2015, vol. 25, pp. 249-255.
  článok

  článok

 7. ČÁRSKY, Rastislav. Kríza zvýšila dopyt bánk po rezervách - peňažný multiplikátor klesol. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, Marec 2014, roč. 22, č. 3, s. 18-19.
  článok

  článok

 8. KOČIŠOVÁ, Kristína. Meranie efektívnosti v slovenskom bankovom sektore: Dea a Malmquistov index. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2013. ISSN 1336-9105, 2013, roč. 8, č. 2, s. 39-50 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0168376/casopis 02-2013.pdf>
  článok

  článok

 9. SŮVOVÁ, Helena. Co jsou a co přinesou bankám kapitálové rezervy? In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2013. ISSN 1212-4273, 2013, roč. 20, č. 11, s. 20-21.
  článok

  článok

 10. MAJCHER, Peter. Proticyklické prvky pokrízovej bankovej regulácie. In EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3766-7, s. 978-988 [CD-ROM].
  článok

  článok