Výsledky vyhľadávania

 1. MADURA, Jeff. International Financial Management. 14th Edition. Boston : CENGAGE, 2021. 712 s. ISBN 978-0-357-13054-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. EITEMAN, David K. - STONEHILL, Arthur I. - MOFFETT, Michael H. Multinational Business Finance. 15th Edition. Harlow : Pearson, 2021. 633 s. ISBN 978-1-292-27008-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. ROŽOVÁ, Lucia. Hodnotenie finančného hospodárenia okresných miest SR za roky 2014-2018. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2021. ISSN 2729-8213, 2021, roč. 22, č. 1, s. 5-22.
  článok

  článok

 4. Investment Management and Financial Innovations [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus, Spracovaný v EKO-INDEX. Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives". 4x ročne. Dostupné na : <https://businessperspectives.org/index.php/journals/investment-management-and-financial-innovations?category_id=30> ISSN 1810-4967.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Erihplus, ProQuest, Registrovaný: Index Copernicus. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.cjournal.cz/> ISSN 1804-1728.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 6. PISÁR, Peter. Projektový manažment vo verejnom sektore : manažment programov EÚ. Recenzenti: Juraj Nemec, Miroslav Šipikal. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2021. 155 s. ISBN 978-80-557-1885-9.
  kniha

  kniha

 7. SMORADA, Marián - FETISOVOVÁ, Elena. Economic Value Added in Financial Management of Slovak Businesses : Scientific Monograph. Reviewers: Peter Markovič, Ľudovít Šrenkel. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 180 s. [6,32 AH]. VEGA 1/0240/20. ISBN 978-80-7598-947-5.
 8. BLANKENBERG, Mike - MARKOVIČ, Peter. Externe Kirchenfinanzierung durch Fördermittel. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 61-73 online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 9. Financie, účtovníctvo, dane 2020. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2020 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. Redakčné a zostavovateľské práce: Milan Cibuľa, Paulína Kaselyová, Janka Kopčáková, Jakub Sieber. 1. vydanie. Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2020. 105 s. [5,25 AH]. I-20-108-00. ISBN 978-80-225-4762-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : Empowering Actions to Achieve Global Goals: Implications for Economics, Business, Management and Related Disciplines : Conference Proceedings. Editors: Andrea Petianová, Paula Puškárová ; reviewers: Mária Antalová, Peter Árendáš, Peter Badura... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 555 s. [27,75 AH]. Dostupné na : <https://edamba.euba.sk/www_write/files/archive/edamba2019_proceedings.pdf> ISBN 978-80-225-4704-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha