Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1390  
Vaša otázka: Heslá = "riadenie kvality"
 1. ZAPŁATA, Sławomir et al. Adjusting the Lens – Quality Management in V4 Countries through Times of Crises. In Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISSN 1641-3466, 2024, vol. 51, no. 191, pp. 659-688. Visegrad Fund No. 62310004.
  článok

  článok

 2. MANEKO : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných podnikov : [vedecký časopis] [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : SPEKTRUM STU. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.maneko.sk> ISSN 1338-5127.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. 2x ročne. ISSN 1802-8527. Dostupné na : https://trends.fbm.vutbr.cz/index.php/trends/about
  Trendy ekonomiky a managementu

  časopis

 4. BLECHARZ, Pavel. Řízení a zlepšování kvality. 1. vydání. Osnice : Ekopress, 2023. 205 s. ISBN 978-80-87865-83-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. KUPEC, Václav. Moderní kontrola veřejné správy. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2023. 151 s. ISBN 978-80-7676-713-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. BŽANOVÁ, Klaudia. Zlepšovanie procesov vo výrobnom podniku. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023) : Reviewed Proceeding of Posts from an 21. International Scientific Conference, February 15th - 17th, 2023, Košice - Kaluža. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5044-4, pp. 31-37.
  článok

  článok

 7. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Manažment kvality. Recenzenti: Renáta Benda-Prokeinová, Vladimír Rudy. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 184 s. [13,364 AH]. ISBN 978-80-225-5062-8. [Počet ex. : 22, z toho voľných 19, prezenčne 2]
 8. PARSONS, Shane. Quality Management for Organizational Excellence. New York : Clanrye International, 2022. 193 s. ISBN 978-1-64726-089-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. DOMAGAŁA, Antoni - KOVÁČ, Ondrej. Wybrana metoda stosowana w zarzadzaniu poprawy jakości w przedsiebiorstwie produkcyjnym. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022). Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie, 09.-11.03. 2022, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4945-5, s. 83-88.
  článok

  článok

 10. MALÁ, Denisa - MINÁROVÁ, Martina - BENČIKOVÁ, Dana. Behaviorálne aspekty kvality. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2022. 235 s. ISBN 978-80-557-1964-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.