Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1390  
Vaša otázka: Heslá = "riadenie kvality"
 1. KOUKAL, Pavel. K významu norem ISO jako základu standardizace v praxi soutěžní compliance. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2022. ISSN 1804-1183, 2022, č. 2, s. 51-53.
  článok

  článok

 2. DOMAGAŁA, Antoni - KOVÁČ, Ondrej. Wybrana metoda stosowana w zarzadzaniu poprawy jakości w przedsiebiorstwie produkcyjnym. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022). Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie, 09.-11.03. 2022, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4945-5, s. 83-88.
  článok

  článok

 3. CZERWIŃSKA, Karolina - PACANA, Andrzej. Determinants of Success in the Management of Foundry Enterprises in the Era of the COVID-19 Pandemic. In „Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU 4/2022“. Medzinárodný vedecký workshop. „Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022“ : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 9. november 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5015-4, s. 12-18.
  článok

  článok

 4. SIWIEC, Dominika - PACANA, Andrzej. Qualitative-Environmental Method Supporting Achieving Sustainable Development of Products After the COVID-19 Pandemic. In „Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU 4/2022“. Medzinárodný vedecký workshop. „Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022“ : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 9. november 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5015-4, s. 33-43.
  článok

  článok

 5. MANEKO : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných podnikov : [vedecký časopis] [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : SPEKTRUM STU. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.maneko.sk> ISSN 1338-5127.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 6. RICHNÁK, Patrik. Quality 4.0: New Concept for Quality Management in Wood Processing Industry. - Registrovaný: Scopus. In WoodEMA 2022 Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and SMEs Operating in the Global Environment. International Scientific Conference. Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and SMEs Operating in the Global Environment : Proceedings of International Scientific Conference, Trnava, Slovakia, Jun 8th – 10th 2022. - Zagreb : WoodEMA - International Association for Economics, Management, Marketing, Quality and Human Resources in Forestry and Forest Based Industry, 2022. ISBN 978-953-8446-00-9, pp. 365-370. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 7. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. 2x ročne. ISSN 1802-8527. Dostupné na : http://trendy.fbm.vutbr.cz/index.php/trends
  Trendy ekonomiky a managementu

  časopis

 8. DUDIĆ, Branislav. The Role of Human Resource Management - the Importance of Application in the Service Sector. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 67 s. ISBN 978-80-7676-441-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. PAPULOVÁ, Zuzana - PAPULA, Ján - GAŽOVÁ, Andrea. Procesný manažment : analýzy, modelovanie, implementácia. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2022. 188 s. ISBN 978-80-7676-425-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. MALÁ, Denisa - MINÁROVÁ, Martina - BENČIKOVÁ, Dana. Behaviorálne aspekty kvality. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2022. 235 s. ISBN 978-80-557-1964-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.