Výsledky vyhľadávania

 1. BOLEK, Vladimír - ZELINA, Michal. Benefits Achieved by Innovative Information Technologies and Systems in the Area of Company Process Management. In 37th International Business Information Management Association Conference. Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference. - Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2021. ISBN 978-0-9998551-6-4, pp. 1365-1374 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 2. DANESHJO, Naqibullah. Riadenie inovačných procesov v organizácii. Recenzenti: Milan Majerník, Marián Králik. 1. vydanie. Košice : Petit, 2021. 101 s. [5,05 AH]. KEGA 032EU-4/2020. ISBN 978-80-973836-2-6.
 3. PAPULOVÁ, Emília. Promoting Process Approach to Management. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 4. JURÍK, Pavol. Servisne orientovaná architektúra v procesne riadenom podniku. Odborní recenzenti: Magdaléna Cárachová, Jozef Stašák, Peter Závodný. 1. vydanie. Nové Zámky : Tlačiareň Merkur, 2020. 176 s. [9,001 AH]. ISBN 978-80-89996-06-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. DANESHJO, Naqibullah. Manažérstvo inovácii. Recenzenti: Vojtech Dirner, Milan Majerník. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. [102 s.] [5,1 AH]. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 026EU-4/2018. ISBN 978-80-971555-6-8.
 6. TUHÝ, Gabriel. Regotrans, spol. s r. o. : 30 rokov. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2020. ISSN 0322-886X, 2020, roč. 63, č. 11-12, s. 5-9.
  článok

  článok

 7. MALEGA, Peter - TOMKOVÁ, Adriana. Audit procesov – nevyhnutnosť v rámci fungovania podniku. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2020. ISSN 1337-7094, 2020, č. 41, s. 18-23.
  článok

  článok

 8. MAJERNÍK, Milan - DANESHJO, Naqibullah. Manažérstvo environmentálno-bezpečnostných rizík elektrárenských procesov v integrovanom systéme. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 55-70 online. KEGA 026EU-4/2018, KEGA 032EU-4/2020.
  článok

  článok

 9. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Invention Process Modelling to Assess Innovation Performance. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 213-219. I-18-109-00.
  článok

  článok

 10. Przedsiębiorstwo i rynek. Recenzenci: Andrzej Miszczuk, Wojciech Misztal. 1. edycja. Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019. online 140 s. Monografie – Politechnika Lubelska. ISBN 978-83-7947-367-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha