Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 984  
Vaša otázka: Heslá = "riadenie rizík"
 1. VESELOVSKÁ, Lenka - JANIČKOVÁ, Jana. Vybrané metódy, techniky a prípadové štúdie z manažmentu. Banská Bystrica : BELIANUM, 2022. 113 s. ISBN 978-80-557-1955-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. KETZER, Jaroslav. Rozvoj stresového testování v praxi. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 5, s. 34.
  článok

  článok

 3. VLČKO, Ján - MELUCHOVÁ, Jitka. Managing Risks of Automatic Accounting. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 1339-987X, 2022, roč. 20, č. 1, s. 71-81 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 4. PEKÁR, Juraj - PČOLÁR, Mário. Empirical Distribution of Daily Stock Returns of Selected Developing and Emerging Markets with Application to Financial Risk Management. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Central European Journal of Operations Research. - Heidelberg : Springer. ISSN 1435-246X, 2022, vol. 30, no. 2, pp. 699-731 online. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 5. MURA, Ladislav. [Havierniková, K. 2020. Manažment rizík malých a stredných podnikov a klastrová spolupráca. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 170 s.]. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 87-89 online. Recenzia na: Manažment rizík malých a stredných podnikov a klastrová spolupráca / Katarína Havierniková. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. - ISBN 978-80-8075-939-1.
  článok

  článok

 6. KADEROVÁ, Andrea. [Teória rizika v poistení] : [riešené príklady v jazyku R a Maxima]. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2022. ISSN 1339-6854, 2022, roč. 32, č. 2, s. 67-68 online. Recenzia na: Teória rizika v poistení : riešené príklady v jazyku R a Maxima / Michal Páleš, František Slaninka ; recenzovali: Jozef Fecenko, Jana Mihalechová. 1. vydanie. - Bratislava : Letra Edu, 2021. - ISBN 978-80-89962-80-8.
  článok

  článok

 7. LYÓCSA, Štefan et al. Default or Profit Scoring Credit Systems? Evidence From European and US Peer-To-Peer Lending Markets. - Registrovaný: Scopus. In Financial Innovation. - New York : Springer. ISSN 2199-4730, 2022, vol. 8, no. 32, pp. 1-21 online. VEGA 1/0497/21.
  článok

  článok

 8. PINDA, Ľudovít - MUCHA, Vladimír - SMAŽÁKOVÁ, Lenka. Riadenie rizík využitím teórie extrémnych hodnôt a alternatívny transfer rizika. Recenzenti: František Peller, Anna Majtánová. 1. vydání. Brno : H.R.G., 2022. 178 s. [8,45 AH]. VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0431/22. ISBN 978-80-7490-251-2.
 9. VUČETIĆ, Miljan et al. Financial Literacy and Psychological Disaster Preparedness: Applicability of Approach Based on Fuzzy Functional Dependencies. - Registrovaný: Scopus. In Information Processing & Management : An International Journal. - Oxford : ELSEVIER. ISSN 0306-4573, 2022, vol. 59, no. 2, pp. 1-12 online. VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 10. VESELOVSKÁ, Lenka. Zvyšovanie flexibility dodávateľsko-odberateľských reťazcov aplikáciou vybraných metód manažmentu rizika. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2022. 139 s. ISBN 978-80-557-1959-7.
  kniha

  kniha